Структури

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ

* Вступ

 

У літературі є чимало визначень організаційних структур. Опис організаційних структур, згаданих у таблиці, має дати читачеві короткий огляд і загальні ознаки того, як різні терміни використовуються у практиці, із яких конкретних елементів складаються структури, і які пріоритети й спрямованість можна від кожної з них одержувати. Очевидно, що можна знайти інші типи структур і співробітництва, що відрізняються від представлених. Таким чином,  дане представлення не претендує бути ні цілком вичерпним, ні винятковим. Можна розглядати ці описи як робочі визначення.

* Рух

 

Рух може бути організацією. Часто  до нього належить група організацій та індивідів - громадськості, яка поділяє подібні ідеї та почуття. Наприклад, екологічний рух і колишній антиядерний рух, чи правозахисний, подібний до "Хартії 1977". За змістом слова, це може бути переміщення, зміна динамічної групи,  що  рухається  здебільшого зусиллями та ідеями індивідуальних членів.
Рух зазвичай діє досить гнучко, що відбивається в його структурі й описі задач і обов'язків членів.

* Мережа

 

Мережею можна вважати будь-яку структуру, що включає групу НУО (неурядових організацій) чи людей, що так чи інакше співробітничають. Це може варіюватися від технічного співробітництва, обміну інформацією та досвідом до співробітництва на рівні партнерства в спільному проекті та членства в організаційній структурі. З одного боку, вільна форма структури часто відображена  в критеріях для членства, правах і обов'язках членів, та полегшеному доступі для сторонніх. З іншого боку, бачення та місія мережі можуть бути досить загальними, на ґрунті  спільної  зацікавленості. Крім того, процедури не надто розвинуті, бо це не є необхідним для підтримки мережі.

* Платформа

Платформа за змістом слова призначена бути місцем зустрічі для організацій  чи індивідуумів. Це часто ґрунтується на загальних інтересах, ідеях, передісторії. Слово платформа  може відноситися до структур - як організація  чи мережа. На практиці слово "платформа"  використовується, коли люди хочуть обмінюватися інформацією та досвідом - орієнтована усередину, поряд  c просуванням та лобіюванням їхньої роботи -  орієнтована зовні. Рівень залученості та участі членів може змінюватись; наприклад, зв'язки членів із платформою можуть ґрунтуватися на членстві або партнерстві.

 

* Партнерство (товариство)

Партнерство часте використовується для різних шляхів чи взаємодії співробітництва на підставі діяльності, проекту. На рівні проектів партнери в товаристві разом залучені до дій за спільним проектом, визначивши одну загальну мету для одноразової події на короткий термін (1-3 роки?) Сюди звичайно, відносяться  різні стадії проекту: проектування, розробка, планування й підготовка, виконання й оцінка дій у структурі проекту. 
Товариства в цьому значенні слова розвиваються в структурі одноразового проекту. У процесі співробітництва  партнери можуть прийти до висновку, що  для різних сторін  можливо і бажано довгострокове (стратегічне) партнерство .

 

* Форум

Форум повинен забезпечити місце й можливості для зустрічі та обговорення,  обміну досвідом та розвитку ідей, політики (основних принципів). Форум часто орієнтований зовні. Він може мати членів, подібно організації,  може також мати більш вільну структуру типу мережі.

 

* Організація

Організаціями є структури, де завдання й обов'язки розділені серед членів та різних органів, що є частиною організації. Є  загальні збори (генеральна асамблея) для того, щоб члени приймали рішення про політику  і майбутні плани організації. Є правління (виконавчий комітет), відповідальне за прийняття рішень між зборами. Зазвичай, люди призначаються після визначення чітких процедур та  методів роботи.

 

Таблиця дає короткий огляд організаційних форм, їхньої структури, типів членства та співробітництва.

# Тип об’єднання Типова форма угоди Членство Спрямованість
1 Рух Формулювання місії Організації, індивіди, неформальні групи, мережі Динамізм, гнучкість,
Змінюється через безпосередні дії, кампаніювання.
2 Мережа Набір
огоджених правил
Організації, індивіди, (неформальні) групи Обмін інформацією, досвідом, заохочення партнерства, лобіювання; часто функція “парасольки"
3 Платформа Формулювання місії Організації, індивіди Забезпечує можливості зустрічі, стимулює нові партнерства і співробітництво
4 Партнерство (товариство) Угода про співробітництво, меморандум про розуміння, лист про співробітництво Партнерами чітко визначені завдання й обов'язки в рамках проекту Виконання спільного проекту на основі загальних цілей проекту. Орієнтація на дію, може також зосереджуватися на впливі на політику
5 Форум Формулювання місії Організації, індивіди Забезпечує можливості зустрічі, лобіювання та захисту
6 Організація Статут, положення про приєднання Формальне членство -  або індивіди,  або організації (федерація) На основі Статуту і спільного плану дій для досягнення цілей

Іншими формами співробітництва можуть бути: група регулювання, робоча група та група ad hoc (із нагоди). Ці форми співробітництва іноді наявні усередині існуючих структур, наприклад,  мережі чи організації, що бажає запустити новий проект і створює робочу групу, що складається з  різних індивідів, які працюють за конкретною темою протягом визначеного періоду.

 

Зовні, організації можуть вирішити зустрітися на підставі загальної мети. Група регулювання часто має відношення до дій, орієнтованих на політику (основні принципи), чи до груп людей, що спостерігають і аналізують роботу, здійснювану іншими. Робочій групі більш притаманні безпосередні дії, завдання щось розробити.

Представлено на семінарі НУО щодо співробітництва та розвитку мереж, Вересень 2003, Софія-Креміковці, Болгарія

 

Вілем Т. Остенбрінк (Willem Tjebbe Oostenbrink), Фонд “Екологічні контакти зі Східною Європою”, Нідерланди (“Millieu Kontakt Oost Europa”, the Dutch Foundation)

Переклав з англійської Сергій ФЕДОРИНЧИК

    Розділ: