Екологічні мережі

Робоча група „Екологічні мережі”

Ø       Робоча група „Екологічні мережі”

 

Ініційована та координується Регіональне Агентство Стійкого Розвитку (Львів) - www.franko.lviv.ua/rasd/

Мета РГ

Виробити концепцію інформування місцевих громад щодо переваг господарювання на територіях зі статусом ПЗФ шляхом публічного обговорення у робочих групах, на конференції та публікації його результатів.

Цільова аудиторія

Спільнота екоНУО, місцева громада регіону

Запланована діяльність:

 1. Провести зустрічі робочої групи (4) по обговоренню даної проблематики.

 2. Збір інформації щодо формування екологічної мережі та участі громадськості у її формуванні (використовуючи тематичні матеріали, власний досвід).

 3. Друк буклету з інформацією про участь громадськості у формуванні екологічної мережі. Поширення буклету.

 4. Представлення звіту роботи РГ на 4-ій зустрічі “На Зеленій платформі”

Основні питання, що будуть обговорені в РГ:

  1. Національна екологічна мережа України в контексті сталого регіонального розвитку (структура екомережі, регіональні особливості об'єктів природо-заповідного фонду (ПЗФ) України, можливості використання досвіду міжнародних природоохоронних організацій IUCN, UNDP тощо).

  2. Роль громадського сектору у розвитку і функціонуванні екологічної мережі (проблеми, конфліктні ситуації, економічні втрати та вигоди, місцеве самоврядування і НУО в управлінні об'єктами ПЗФ).

  3. Концепції діяльності НУО щодо підвищення ролі громадськості у формуванні національної екологічної мережі (загальні стратегічні напрями, тактичні моменти відповідно до регіональних особливостей, механізми та шляхи впровадження концепції).

Реалізована діяльність:

 1. Організовано та проведено три зустрічі РГ у Львові, Яремчі (Івано-Франківська обл.), с.Верхня Яблунька (Львівська обл.)

 2.  Протягом зустрічей було обговорено засади європейського та українського законодавства щодо створення екологічних мереж, роль екоНУО та громад в розвитку регіонів та заповідних територій.

 3. Розроблено попередній варіант Концепції.

 4. Результати зустрічей планується представити на 4й конференції «На Зеленій Платформі».

 5. На даний момент в РГ налічується близько 10 активних членів.

Адміністратор та контактна особа – Леся Старунчак lesly_twins@yahoo.com