Робочі групи

Загальна інформація про Робочі Групи

Загальна інформація

В грудні 2002 року Milieukontakt розпочав „Програму підтримку НУО України” розраховану на 2,5 роки. Основні напрямки програми: створення відкритої платформи для НУО, розвиток співробітництва поміж НУО та органами влади, електронні мережі (інформаційні та комунікаційні технології), волонтерство та (міжнародне) партнерство.

 

Робочі Групи

В рамках програми було підтримано дві тематичні Робочі Групи (РГ): „Гармонізація міжнародного законодавства” та „Екологія та здоров’я”.

Після 3-ої зустрічі „На Зеленій платформі” розпочали свою роботу чотири нові Тематичні Робочі Групи, які:

  • працюють над темами, які обговорювались протягом 3-ої зустрічі „На Зеленій платформі”;

  • розвивають та впроваджують  принципи демократичності, прозорості, відкритості та працюють відповідно ним;

  • повинні розробити чіткі та привабливі форми представлення результатів, рекомендації щодо їх презентації на 4-ій зустрічі „На Зеленій платформі”.

 

 

Робочі групи почали свою роботу з 15 грудня 2005 року.