Звіт по результатах роботи секції „Участь громадськості в імплементації Карпатської конвенції”

Учасники секції розглянули питання щодо першочергових завдань розвитку й виконання Карпатської конвенції та розбудови екологічно відповідального туризму в різних регіонах України.

Учасники секції дійшли наступних висновків:

 1. Рамкова конвенція ООН про охорону та сталий розвиток Карпат є важливим документом, впровадження якого має сприяти сталому розвитку карпатського регіону завдяки розбудові туристичної діяльності, відродженню традиційних ремесел та збереженню культурних традицій регіону.
 2. КК є рамковим документом щодо поводження в гірських умовах і може стати основою для розробки інших конвенцій, угод, положень щодо сталого розвитку інших гірських регіонів.
 3. Важливу роль у впровадженні Карпатської конвенції, розбудові екологічно відповідального туризму має відігравати громадськість. Участь громадськості, необхідність якої зафіксована в Карпатській та Орхуській конвенціях ООН, має здійснюватися в різних формах, передбачених Орхуською конвенцією.
 4. Всі зацікавлені сторони повинні мати доступ до інформації щодо змісту Карпатської конвенції, її впровадження та стану поводження в регіоні.

Учасники секції пропонують

 • схвалити й підтримати діяльність тематичної робочої групи “Довкілля і ЗМІ”, сприяти продовженню цієї діяльності та її розвитку;
 • сприяти залученню міжнародних програм до співпраці в розбудові сталого розвитку в Карпатах;
 • брати участь в національних програмах розбудови регіону, зазначених в національній стратегії впровадження КК і пропонувати власні програми для включення до національної стратегії;
 • започаткувати міжнародну робочу групу зі створення протоколів щодо розвитку екологічно збалансованого туризму та про екологічно збалансований розвиток транспорту й інфраструктури до Рамкової конвенції Про охорону та сталий розвиток Карпат, звернутися з цією ініціативою до Мінприроди України та секретаріату Карпатської конвенції;
 • сприяти збереженню культурних традицій українських Карпат та розвитку міжнародного обміну досвідом в галузі культурної спадщини й туризму, через підтримку конкретних заходів та ініціатив громадськості;
 • розвивати інформаційну систему та обмін досвідом щодо поводження в Карпатах та на інших рекреаційних територіях (забезпечити доступ до інформації щодо Альпійської конвенції);
 • розвивати систему просвіти населення й держслужбовців;
 • продовжувати лобіювання урядових структур щодо виконання положень Карпатської конвенції та розробки протоколів до неї.

Практика проведення конференцій На зеленій платформі має бути продовжена, незалежно від наявності програми МКОЕ в Україні. Вироблена за ці роки спільна платформа для взаєморозуміння, спілкування та співпраці має і надалі залишатися потужним механізмом міжсекторальної співпраці екологічних НУО із державними структурами різного рівня, бізнесом та організаціями громадянського суспільства різноманітного спрямування.

Учасники секції

1.Галущенко Наталя, Товариство гуманного ставлення до природи, Донецьк
2.Савка Галина, Регіональне агентство стійкого розвитку, Львів
3.Булич Ярослав, Регіональне агентство стійкого розвитку, Львів
4.Чмут Жанна, НГО „Поліська ініціатива”, Коростишів, Житомирська область
5.Миненко Михайло, „Місцеві екологічні дії”, Сімферополь
6.Рубань Олег, Чорноморське відділення Української екологічної академії наук, Одеса
7.Чорна Тетяна, Молодіжний екологічний центр імені Вернадського, Одеса
8.Вихристюк Ірина, НПО „Відродження”, Татарбунари, Одеська область
9.Старунчак Леся, Регіональне агентство стійкого розвитку, Львів
10.Мешенова Тетяна, „Мама-86”, Феодосія
11.Кучинська Олександра, НПО „Товариство подільських природодослідників та природолюбів”, Кам’янець-Подільський, Хмельницька область
12.Парнікоза Іван, дружина охорони природи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
13.Шапаренко Сергій, „Печенеги”, Харків
14.Малькова Тамара, „Зелене досьє”, Київ