ВІД ТЕХНОЛОГІЙ КОМУНІКАЦІЇ - ДО ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕХАНІЗМІВ СПІВПРАЦІ.

1. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ І МЕТА ПРОЕКТУ.

В Україні діє, за різними оцінками (довідники ISAR, CounterPart і Центру Іновацій та розвитку, база даних Мінюсту), близько 500-700 екологічних НУО. Постійно чи епізодично використовує електронну пошту приблизно третина з них, і приблизно 25-35 мають on-line доступ в Інтернет (це мої власні оцінки). Корисність інформаційно-комунік аційних технологій (ІКТ) для екологічної діяльності є безперечною. Використання їх буде зростати в міру поліпшення матеріальної бази екоНУО та засвоєння активістами необхідних навичок.
 
Поки що ці технології використовуються екоНУО здебільшого для своїх потреб, і досить мало - для обміну інформацією з іншими організаціями. Одержувати інформацію хочуть усі екоНУО, але діляться нею лише деякі. Причини тому різні, у першу чергу -бракує часу, ресурсів, навичок і т.д. Але також не вистача взаємної довіри, солідарності, наявність конфліктних ситуацій всередині екоруху.
Чи можливо взагалі у вирах суб'єктивних людських відносин виявити об'єктивні основи для створення свого роду соціальних технологій та механізмів співробітництва?
 
Голандська організація "Milieu Kontakt Oost Europa" відома своєю багаторічною роботою в підтримку екологічного руху в країнах Центральної і Східної Європи. Завдяки їй 20-21 жовтня 2001 р. у Києві відбувся семінар для екоНУО Бєларусі, Молдови, України, присвячений різним аспектам використання ІКТ. Учасники семінару рекомендували використовувати ІКТ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ НЕ ТІЛЬКИ ІНФОРМУВАННЯ НУО, АЛЕ І ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА СЕРЕД НИХ.
Через те МКОЕ вирішив здійснити разом з українськими екоНУО пілотний (пробний) проект такого роду. Він є новим і для українських НУО, і для MKOE.
 
МЕТА ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ - ПІДТРИМАТИ ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКИХ НУО В НАПРЯМКУ ОСВОЄННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА. У проекті це співробітництво здійснюється в робочих групах за конкретними темами, підсумки роботи яких могли б бути корисні для конференції 'Київ-2003'.

2. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУ
 

Однією з важливих передумов проекту є розуміння складності соціального середовища екологічного руху, наявності в ньому органічних протиріч. Наприклад, необхідність солідарних дій багатьох екоНУО для екологізації суспільства в цілому складно погодити з прагненням кожної організації до незалежності.
Обмеженість ресурсів підтримки НУО змушує їх до конкуренції за ці ресурси. Суспільна увага до діяльності тієї чи іншої НУО також є важливим (хоча і не матеріальним) ресурсом, він теж обмежений і за нього НУО теж конкурують. Оскільки конкуренція між НУО не урегульована якимись правилами, то вона породжує чимало конфліктних ситуацій.
 
Як позитивну передумову учасники проекту поділяють думку соціологів, що співробітництво в різних формах сприяє розвитку саморегулювання в даному соціальному середовищі. А посилення саморегулювання в середовищі екоНУО посприяє зменшенню кількості конфліктних ситуацій і збільшенню способів продуктивного їхнього розв'язання.
Відповідно до тези, що "демократія - це влада процедури", у проекті багато часу і зусиль затрачається на розробку й обговорення процедур роботи та критеріїв для прийняття рішень. У цьому відношенні українським НУО буває дуже корисним досвід МКОЕ, знайомого з принципами і практикою роботи НУО Західної і Східної Європи.
 
Проект розвивається етапно. На кожному етапі учасники намагаються зменшити роль суб'єктивних чинників, дотримуючись логіки, не нав'язаної ззовні, а такої, що органічно випливає з попередніх етапів, зрештою - з волі зацікавлених громадських організацій. Майже на кожному етапі передбачається змагальність, але вона упорядкована критеріями і процедурами. Наприклад, подача заявок (аплікацій) на тендер для визначення відповідальних за здійснення певних функцій (робіт, заходів).

3. РОБОЧІ ГРУПИ
 

Центр ваги проекту - у робочих групах. Вони виникли не випадково, їхня тематика не нав'язана якими-небудь зовнішніми щодо екоНУО суб'єктами чи обставинами.
2 грудня 2001 р., після вищезгаданого семінару по ІКТ, MKOE звернувся до українських екоНУО з оголошенням про початок даного пілотного проекту і закликом подавати пропозиції щодо можливих списків розсилання та інших засобів використання ІКТ.
 
Надійшло 22 заявки, дуже різні за змістом і якістю. Автори 9 найкращих з них були запрошені MKOE на зустріч 2.03.02. Шляхом відкритого обговорення і рейтингового голосування винятково представниками українських НУО були погоджені критерії добору заявок. Потім ними ж, знову без будь-якого втручання з боку MKOE, за допомогою цих критеріїв були визначені ТРИ найбільш актуальні напрямки для тематичних груп:
А) ДОВКІЛЛЯ І ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (пропозиція Тамари Малькової, "Зелене досьє")
 
Б) ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ'Я (пропозиція Поліни Михайленко,"Екологія. Жінка. Світ")
В) ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (пропозиція Миколи Коробка, Українська екологічна асоціація "Зелений світ").
 
Автори пропозицій уже мали досвід співробітництва з колегами з названих напрямків, тому вони змогли запропонувати початковий склад відповідних робочих груп, схвалений колегами. В подальшому розвитку робочі групи проекту відкриті для приєднання всіх зацікавлених. Однак приєднання відбувається не зовсім спонтанно, а на основі критеріїв і процедур, демократично вироблених кожною РГ.

4. СПІЛКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННЕ І ЖИВЕ
 

Обов'язкова умова для співробітництва в робочих групах -доступ до електронної пошти. Учасники проекту цілком усвідомлюють серйозну проблему - відсутність первинного доступу до електронної пошти у більшості екоНУО.
Однак вважають за потрібне звернутися до її розв'язання після того, як удасться поліпшити співробітництво серед організацій, які електронну пошту вже мають.
Кожна з РГ має свій внутрішній список розсилання (mail-list). Якщо РГ вважає доцільним, вона має технічну можливість створити також зовнішній (відкритий) список розсилання (можливо і веб-сторінку) по тематиці РГ, доступний усім зацікавленим. Але внутрішній список розсилання є закритим - він доступний тільки членам РГ.
 
Така розсилка фактично є постійною електронною конференцією членів цієї РГ. Вона грає дуже важливу роль для інтенсивного спілкування учасників РГ, що не тільки представляють різні організації, але і знаходяться в різних містах України. Замінити цю форму спілкування, що виникла завдяки прогресу ІКТ, ні телефонним спілкуванням, ні частими зустрічами неможливо в силу неcпівставимості витрат.
Проте, живе спілкування між учасниками РГ також необхідне, наприклад, коли потрібно ухвалити рішення, попередньо обговорене в розсилці. Тому для кожної РГ MKOE передбачив фінансову підтримку проведення 2-х одноденних семінарів приблизно на 15-20 учасників, а також 3-х технічних нарад (приблизно по 5-7 найбільш активних учасників РГ).
 
Семінари призначені для ознайомлення місцевих НУО в різних регіонах України з даним проектом, з діяльністю РГ, із практикою використання учасниками ІКТ, для сприяння можливому приєднанню місцевих НУО до робочих груп.
Тематику, зміст, форму, місце проведення регіональних семінарів і все інше РГ визначають самостійно.
Крім того, проектом передбачено проведення двух порівняно великих (близько 80 учасників кожна) конференцій "На зеленій платформі", де беруть участь усі РГ та широке коло зацікавлених НУО. Перша така конференція відбулася в Харкові 26-27 червня 2002 р. Друга конференція "На зеленій платформі" відбулась у Вінниці 8-9 листопада 2002 року.
 

5. КООРДИНУВАННЯ ПРОЕКТУ

У кожній робочій групі є координатор і його заступник. Координатор не є керівником у традиційному розумінні, тобто особою із жорсткими повноваженнями, значно більшими, ніж у всіх інших членів РГ. Він є лише "першим серед рівних" членів цієї РГ, у тому числі - першою контактною особою для інших РГ та МКОЕ.
У проекті є також загальний координатор, який не повноважний щось комусь наказувати. Однак зобов'язаний сприяти діяльності всіх робочих груп і спілкуванню координаторів трьох РГ і MKOE, шукати шляхи розв'язання виникаючих при реалізації проекту проблем, у тому числі технічних. Він також повинен реагувати на звернення активістів і екоНУО у зв'язку з проектом. У результаті конкурсу, проведеного в початковій фазі проекту MKOE разом з координаторами трьох РГ, роль загального координатора була довірена Сергію Федоринчику, керівнику інформцентру УЕА "Зелений світ".
 
Координатори робочих груп, загальний координатор, консультант MKOE в Україні (Ольга Малахова) та куратор проекту від MKOE (Віллем Остенбрінк) утворюють координаційну групу проекту (КГ). КГ має окремий список розсилання для обговорення загальних питань, однак проектом передбачено також проведення 7 робочих нарад КГ, крім вищезгаданих конференцій, семінарів і зустрічей. Загальний координатор є модератором цієї розсилки КГ, а координатори РГ (або їхні заступники) - модераторами розсилок своїх РГ.
Як уже відзначалось, КГ значну увагу приділяє виробленню демократичних механізмів прийняття рішень по проекту, у тому числі критеріїв і процедур. Рішення, прийняті таким шляхом, найменше залежать від суб'єктивних чинників, мало кому здаються несправедливими, відповідно створюють позитивну практику саморегулювання в середовищі екоНУО.
 
Наприклад, місце обох конференцій "На зеленій платформі" визначалось зовсім не особистими побажаннями членів КГ, а результатами конкурсів на технічного організатора (host) цих конференцій. Оголошення про кожний конкурс широко поширювалися серед НУО.
У конкурсі на технічного організатора першої конференції на "Зеленій платформі" надійшло 6 заявок. Члени координаційної групи проставляли бали, оцінюючи різні сторони заявок по раніше погоджених критеріях. Перемогла заявка 'Еко-'права"-'Харків, це і визначило місце проведення першої платформової конференції.
У конкурсі на технічного організатора другої конференції надійшло дві заявки. Після застосування критеріїв (серед яких - об+рунтованість і раціональність бюджету, можливості демонстрації ІКТ у процесі конференції та інші), перевагу одержала заявка організації "Зелений світ Поділля". Тому друга конференція "На зеленій платформі" відбулась у Вінниці 8-9 листопада 2002 р.
 

6. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ З БОКУ МКОЕ

Щоб сприяти співробітництву, проект передбачає максимальну прозорість усієї діяльності. Відкритість основних фінансових показників - кращий засіб від пересудів.
 
МКОЕ виділяє на цей проект у цілому близько 27 тисяч євро. Приблизно біля третини цих коштів йде на організацію і проведення двох конференцій "На зеленій платформі". Приблизно стільки ж - на організацію шести регіональних семінарів (по два у кожної РГ). І залишок - на загальну координацію проекту.
Сюди відноситься, зокрема, підтримка списків розсилання і веб-сторінок, публікацій, підтримка проведення в кожній робочій групі по 3 одноденні наради і 7 зустрічей координаційної групи. Сюди ж відноситься і досить скромна компенсація витрат часу координаторів - 35 євро на місяць кожному (заступники не одержують нічого) . Дізнавшись про цю цифру і прикинувши обсяги роботи, колеги усвідомлюють, що проект вочевидь не пахне легкими і великими грішми.
Контракти на проведення семінарів і платформових конференцій укладає МКОЕ з їхніми організаторами окремо. Тобто в проекті немає однієї-єдиної української НУО, яка б концентрувала всі кошти за проектом і це могло б деформувати її стосунки з іншими екоНУО.
 
Кошти, які мають виконавці по проекту, не є значними. Та й загальна вартість проекту значно поступається багатьом проектам, що здійснені чи здійснюються в Україні, у тому числі за участю НУО. Але набагато важливіше, що фінансова підтримка надається MKOE за раціональними і прозорими процедурами. Унаслідок цього зникає ґрунт для багатьох підозр, звинувачень і конфліктних ситуацій.
Учасники проекту позитивно оцінюють гнучкість, що виявляється MKOE. MKOE бере до уваги неможливість жорсткого фінансового планування в умовах України і допускає невеликі відхилення в розподілі бюджету по статтях.
 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ІНІЦІАТИВАМИ НАЗУСТРІЧ "КИЄВУ-2003"

Координаційна група проекту зацікавлена в співробітництві з іншими суспільними структурами, проектами і програмами й у процесі підготовки до конференції 'Київ-2003'.
 
Насамперед, це взаємодія із Громадським оргкомітетом українських екоНУО з підготовки до "Києва-2003". Координаційна група проекту зустрічалася з оргкомітетом, представляла проект, запросила оргкомітет до участі в платформових конференціях.
Ще важливіше те, що КГ проекту відгукнулася на пропозицію оргкомітету взяти участь у написанні доповіді українських НУО "Громадська оцінка екологічної політики України". Ця доповідь може стати дуже важливим внеском українських НУО в процес "Навколишнє середовище для Європи". У даний момент три члени КГ проекту координують роботу з написання трьох розділів (з дев'яти намічених) доповіді і залучають до цього учасників робочих груп проекту.
Проект співробітничає також з Європейським екофорумом, представник якого Петро Горбуненко взяв участь у Харківській конференції "На зеленій платформі". П.Горбуненко розповів про діяльність Європейського Екофоруму, відповів на численні питання учасників і зміг поспілкуватися з представником оргкомітету українських НУО Оленою Пащенко.
 
Але оскільки основна робота з проекту відбувається в трьох РГ, то їхні координатори й учасники, обговорюючи свої питання, намагаються зв'язати їх з пунктами порядку денного 5-й Міністерської конференції"Навколишнє середовище для Європи" і паралельної конференції екоНУО. Цьому сприяє те, що між напрямками діяльності деяких робочих груп Екофоруму і РГ проекту є кореляція. Перешкоджає ж мовний бар'єр - далеко не всі учасники робочих груп достатньо добре володіють англійською, щоб взаємодіяти з робочими групами Екофоруму.
На Харківській зустрічі вперше в Україні був здійснений телеміст через Інтернет між учасниками конференції і Главою представництва ООН в Україні паном Дугласом Гарднером у Києві. Обговорювалася Декларація тисячоліття ООН і практичні кроки для її популяризації та здійснення. Представники екоНУО навіч побачили, наскільки ІКТ можуть полегшувати міжнародні контакти, а також підтвердження необхідності своєї роботи на високому міжнародному рівні.
Проект може послужити кроком до більшої активності в сфері інформації і комунікації серед українських екологічних НУО, почати дискусію про розвиток стратегії співробітництва і взаємодії між ними.
 

8. ВИСНОВКИ.

1. Проект намагається використовувати потенціал ІКТ для покращання співпраці в середовищі українських екоНУО, власне кажучи - для деяких серйозних змін у СУБКУЛЬТУРІ співтовариства українських екоНУО, щоб посилити його ефективність. У проекті почата спроба максимально зменшити вплив суб'єктивних факторів, об'єктивізувати загальні потреби екоруху й упорядкувати роботу. Звертається особлива увага на механізми спільної роботи, використання процедур і критеріїв. Через процедури можна і співробітництво заохочувати, і змагальність регулювати.
 
2. Співробітництво в проекті відбувається головним чином у РОБОЧИХ ГРУПАХ. ІКТ грають у цьому дуже важливу роль. Задачі і форми роботи демократично визначаються і погоджуються самими робочими групами шляхом постійного спілкування й обміну інформацією. Тематика РГ також була визначена самими українськими екоНУО.
3. Робота в проекті ведеться процедурно, відкрито і прозоро. Усі РГ відкриті для співробітництва, але не для хаосу. Загальна координація в проекті здійснюється також своєрідною Робочою Групою - Координаційною Групою.
 
4. MKOE у проекті суттєво і гнучко допомагає українським НУО, але не втручається в головні речі. Досвід MKOE щодо особливостей роботи НУО в країнах Західної, Центральної і Східної Європи є дуже цінним методологічним ресурсом.
5. Проект помітили і багато українських екоНУО, і громадський оргкомітет українських НУО з підготовки до Конференції "Київ-2003", і Європейський ЕкоФорум. Учасники проекту в міру сил і можливостей намагаються співробітничати з усіма ініціативами назустріч "Києва-2003", знаходити спільні завдання для спільних дій.
 

КОНТАКТИ І ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЕКТУ

Більш детальні відомості про кожну з трьох робочих груп - задачі, склад, критерії залучення до участі в РГ, що вже зроблено, орієнтовний план роботи тощо можуть бути надані на запит електронною поштою координаторами РГ:
 
  Робоча група "Довкілля і ЗМІ", координатор - Тамара МАЛЬКОВА,
  "Зелене досьє"; 227-6277; <tamara AT akcecc DOT kiev DOT ua>;
  Робоча група "Довкілля і здоров'я", координатор - Поліна МИХАЙЛЕНКО,
  "Екологія. Жінка. Світ"; 259-0593 <eww AT onconet DOT kiev DOT ua>;
 
  Робоча група "Дотримання екологічного законодавства",
  координатор - Микола КОРОБКО, УЕА "Зелений світ";
  (0564) 36-36-51; <greens AT alba DOT dp DOT ua>
  Консультант MKOE в Україні - Ольга МАЛАХОВА, м. Кривий Ріг,
  (0564)291-524, 728-408; <molga AT mg DOT dp DOT ua>
 
  Куратор проекту - співробітник MKOE по роботі з НУО в Болгарії,
  Румунії, Молдові, Україні і Бєларусі Віллем ОСТЕНБРІНК
  (Willem Oostenbrink) <w DOT oostenbrink AT milieukontakt DOT nl>.
  <www.milieukontakt.nl>
Сергій Федоринчик, загальний координатор проекту,
керівник інформцентру УЕА "Зелений світ"
<fedoryn AT grworld DOT freenet DOT kiev DOT ua>;
т.(044) 456-3435 Поштова адреса: а/c 449, Київ-1, 01001, Україна

Розділ: