РЕЗОЛЮЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАХОДУ „ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ” ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РУБКИ ДЕРЕВ В КВ. 61 БОТАНІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ „СОКОЛЬНИКИ-ПОМІРКИ”

Ми, члени територіальної громади м. Харкова, учасники заходу „громадські слухання” з питання рубки дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”, який проводився СКП „Харківзеленбуд” 12 березня 2008 році на Меморіалі Слави м. Харкова,

     вважаємо, що проведення будь-яких господарських заходів на територіях або об’єктах природно-заповідного фонду України має бути спрямованим на виконання завдань певної території чи об’єкту природно-заповідного фонду, бути законним, науково обґрунтованим та таким, що враховує громадську думку.

З огляду на це, враховуючи, інформацію, надану науковцями Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна про природну цінність пам’ятки природи „Сокольники-Помірки”, а також,
     що метою створення даної пам’ятки природи є збереження унікальних природних комплексів дубових лісів;
     що цей об’єкт природно-заповідного фонду України є лісовою ділянкою у межах Харкова, яка виконує функції „легень” міста, а також несе на собі дуже високий рекреаційний прес та грає важливу роль у захисті житлових масивів Харкова від шкідливих викидів в атмосферу автотранспорту та підприємств;
     що в 61 кв. даної пам’ятки природи знаходиться Меморіал Слави – меморіальний комплекс пам’яті героям ІІ Вітчизняної Війни, та дитяча залізниця;
     ВВАЖАЄМО, ЩО БУДЬ-ЯКЕ ВТРУЧАННЯ ЛЮДИНИ В ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ „СОКОЛЬНИКИ-ПОМІРКИ”, ЗОКРЕМА, ВИРУБКА ДЕРЕВ, Є НЕПРИПУСТИМИМ,
     ЗА ВИНЯТКОМ РОБІТ З ПІДТРИМКИ НАЛЕЖНОГО СТАНУ МЕМОРІАЛУ СЛАВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИТЯЧОЇ ЗАЛІЗНИЦІ.

Щодо організації та проведення самого заходу „громадські слухання” ми маємо зазначити, що він проводився у спосіб, який допускає повне ігнорування та фальшування громадської думки, зокрема:
     1. ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМУВАННЯ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ТА ВИБРАНИЙ ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДАЛЕКО НЕ ВСІ БАЖАЮЧІ ЗМОГЛИ ПРИЙНЯТИ В НЬОМУ УЧАСТЬ. Так, наскільки нам відомо, інформація про проведення заходу була оприлюднена ЗМІ лише напередодні нього, 11 березня, – Агенцією Теленовин та інформагенцією „Статус-Кво”, – через що багато харків’ян дізналися про нього лише після його закінчення. Захід проводився вранці робочого дня, коли багато харків’ян мали знаходитися на місці своєї роботи.
     2. ДОКУМЕНТАЛЬНО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ НІЯК НЕ ФІКСУВАЛОСЯ: його учасники не реєструвалися, протокол виступів ніхто не вів, резолюція також не приймалася. Захід проходив просто неба.
     3. ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ СЛУХАНЬ ПРОХОДИЛИ СТИХІЙНО, ЛЮДИ БРАЛИ СЛОВО САМІ, ДИСКУСІЇ З НИМИ НІХТО НЕ ВІВ, НІЯКИХ ЗАГАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВИНЕСЕНОГО ПИТАННЯ УЧАСНИКИ СЛУХАНЬ НЕ ДІЙШЛИ. Оскільки ця тема є дуже гострою та актуальною для міста Харкова, в Лісопарк завдяки анонсуванню заходу ЕкГ „Печеніги” приїхало багато журналістів. Отже, виступаючих слухали лише журналісти, тим часом організатори слухань — СКП “Харківзеленбуд” — давали інтерв’ю телевізійникам, а згодом, не дочекавшись навіть кінця виступів представників громадськості, залишили захід. Дискусії, обміну думками, обговорення, як таких, не відбулося.

І фальшування громадської думки та дезінформування громадськості відбулося одразу по закінченню заходу. Вже 12 березня співробітники Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області давали ЗМІ саму різну, часто – протилежну інформацію щодо його результатів. Так, в прямому ефірі телеканалу “Фора” Головний фахівець Держуправління Б. Антоненко заявив, що “нічого рубати в Лісопарку не будемо”. Новинам “АТН” було сказано, що “Питання рубок вже вирішено, вони пройдуть найближчим часом”, а телепрограмі “Інакше” – що громада підтримала питання вирубки дерев, тощо.

З огляду на наведене вище, ми вважаємо за необхідне:
     1. Визнати громадські слухання щодо вирубування 340 дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки” від 12 березня 2008 року такими, що не відбулися.
     2. Зобов’язати СКП “Харківзеленбуд” провести нові громадські слухання, про які заздалегідь повідомити громадськість за допомогою ЗМІ та Інтернет-сайтів, що є відомими харків’янам. На громадських слуханнях створити рівні можливості для висловлення думки як співробітникам самого підприємства, так і мешканцям Харкова, представникам громадських організацій, науковцям. Надати можливість проведення цивілізованої дискусії, розробки консолідованого рішення щодо подальшої долі дерев пам’ятки природи.
     3. Зобов’язати Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області надалі вимагати від організацій, які погоджують екологічно значущі проекти, проводити громадські слухання з дотриманням усіх вимог законодавства та урахуванням думки громадськості. А представникам самого Державного управління виступати в засобах масової інформації з достовірною, правдивою та виваженою інформацією, яка не вводить в оману суспільство та не створює у громадян відчуття незацікавленості Держави в охороні навколишнього середовища.
     4. Не проводити в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки” ніяких рубок, за винятком видалення сухих та аварійних дерев на території Меморіалу Слави, в 50-метровій смузі навколо нього, та в 10-метровій смузі уздовж дитячої залізниці.
     5. Будь-які господарські заходи, як в інших кварталах пам’ятки природи „Сокольники-Помірки”, так і на інших територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду України в м. Харкові, перш за все, зміну чи скасування охоронного статусу, зміну режиму охорони, рубки дерев тощо, проводити тільки після обговорення їх доцільності із членами територіальної громади м. Харкова, та з обов’язковим урахуванням їх думки.

Учасники заходу „громадські слухання” щодо проведення рубки дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки” від 12.03.08 (Меморіал Слави, Лісопарк, Харків):

Шапаренко Сергій; голова ради ЕкГ «Печеніги»;
Біатов Антон;
Буряковська Тетяна;
Влащенко Антон; к.б.н., м.н.с. НДІ біології ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
Єварницький Андрій;
Ковальов Микита;
Ларшина Марина; Дружина охорони природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
Перегон Олег;
Русанова Ангеліна;
Сосипатров Артем;
Третяк Олена;
Шляхова Тетяна;
Яроцький Володимир;
Глєбов Андрій.

Додаток: План-схема розташування 18 дерев в кв. 61 пам'ятки природи „Сокольники-Помірки”, знос яких члени Харківської територіальної громади вважають доцільним - http://www.greenkit.net/Members/Pe4eneg/Rubk_Sogl/view