Правові та етичні принципи

 •        Робоча група „Правові та етичні принципи співробітництва НУО”

 

Ініційована та координується ЕкоПраво-Харків (Харків) – www.ecopravo.kharkov.ua

 

Мета РГ

Діяльність робочої групи спрямована на активізацію участі громадських організацій для вирішення етичних проблем в спільноті екологічних НУО, усвідомлення ними спільної відповідальності за результати діяльності громадських структур та досягнення реального прогресу у вирішенні нагальних потреб екоНУО етичного та правового характеру. В ході проекту передбачається створення умов для взаємного обміну інформацією між НУО, забезпечення прозорості цього процесу формування у представників НУО свідомого та відповідального ставлення до громадських та екологічних процесів в українському суспільстві.

Цільова аудиторія

Спільнота екоНУО

Запланована діяльність:

 1. започаткування процесу розробки етичних засад діяльності екологічних НУО та формування робочої групи (розширення кола осіб, які запропонували свою участь у діяльності групи)

 2.  проведення 2 зустрічей членів робочої групи для координації зусиль та напрямків роботи

 3. розповсюдження інформації про діяльність робочої групи серед української екологічної спільноти

 4. розміщення інформації, а також розроблюваних документів на вебсторінках «ЕкоПраво-Харків» (www.ecopravo.kharkov.ua)  та «Зелених котів» (www.greenkit.net)

 5. розроблення та винесення на обговорення екологічної громадськості проекту робочого документу, який би регулював етичні засади діяльності екологічних НУО

 6. популяризація ідеї закріплення етичних засад діяльності екологічних НУО

 7. надання допомоги та консультацій з правової тематики протягом діяльності робочої групи

 8. широке інформування громадськості про діяльність, що реалізується за допомогою ІКТ

 9. інформування екологічних НУО про новели екологічного та суміжного із ним законодавства та роз’яснення порядку його застосування

 10.  презентація результатів та відкриття розробленого документу для підписання на ;-й конференції на «Зеленій платформі»

 11. започаткування ведення та реєстру організацій, які зобов’язались дотримуватись розробленого документу

Реалізована діяльність:

 1. Організовано та проведено 2 зустрічі членів РГ.

 2.  Було обговорено історію розвитку етичних документів різних спільнот з різних країн.

 3. Підготовлено попередній варіант Етичного Кодексу.

 4. Відкрито форум для обговорень на сайті програми IATP http://forum.iatp.org.ua/forum.

 5. Інформація була розповсюджена через списки розсилки та веб-сайти.

 6. На даний момент в РГ налічується близько 15 активних членів.

Адміністратор та контактна особа – Віталій Зуєв vaz@ecopravo.kharkov.ua.