Херсонська міська дитяча громадська екологічна організація «Ластівка»

Контактна інформація: Василенко Лариса Михайлівна, вул. Енгельса, буд. 51, м. Херсон, 73011, Тел.: (0552) 247930, 247391, E-mail: leo_angelo@ukr.netuposwallow@mail.ru

 

Головною метою діяльності організації є об’єднання дітей та учнівської молоді для захисту еколого-соціальних та духовних інтересів шляхом формування високоморальних, духовних, культурних засад, індивідуальної та громадської свідомості через організацію еколого-просвітницької, природоохоронної, пропагандистської та інших форм роботи.

Головні напрямки діяльності

 • сприяння екологічній освіті, формування екологічного світогляду за допомогою засобів культури та мистецтва, проведення творчих конкурсів;
 • сприяння пропагандистській діяльності та популяризації раціонального природокористування в усіх сферах життя та діяльності людини;
 • участь в науково-практичних конференціях та їх проведенні;
 • сприяння організації та проведенню природоохоронних акцій з метою поліпшення екологічної ситуації в м. Херсон, проведення науково-дослідної роботи і моніторингу;
 • участь у природоохоронних програмах, екологічних експедиціях, походах, тематичних екскурсіях, озелененні територій;
 • сприяння примноженню традицій свого народу, відтворенню національно-культурних цінностей.
Завдання

 • виховання потреби у спілкуванні з природою і дбайливому до неї ставленні (охороні);
 • організація змістовного відпочинку і дозвілля;
 • підтримка юних талантів і обдарованих дітей;
 • стимулювання творчого самовдосконалення.
Діяльність організації

"Ластівка" розпочала свою роботу в 2000 році. 6 жовтня 2001 р. на загальних зборах учасників було прийняте рішення про реєстрацію організації. Зареєстрована "Ластівка" 27 березня 2002 р. і є добровільним об'єднанням дітей, підлітків і дорослих

Девіз: екологічні знання - екологічне мислення - екологічний світогляд - екологічна етика - екологічна культура.

"Ластівка" була учасником таких конкурсів, проектів і програм:
 

 • 2001 р.: Всеукраїнський конкурс "Краса і біль України"; "Парки - легені міст і сіл";
 • 2002 р.: Проект місцевого рівня: "Екологія природи починається з екології душі";
 • 2000-2003 рр.:
 • Всеукраїнська акція "До чистих джерел"; екологічні походи й експедиції на  р. Дніпро, р. Чайку, р. Вірьовчину, р. Інгулка, озеро Біле (Херсонська  обл.), в орнітологічний заказник Астанінські плавні, Казантипський заповідник в Криму;
 • Всеукраїнський проект інтелектуальної гри "Дебати" і "Дебати на політичні теми";
 • 2003 р.:
 • Обласний конкурс екологічних агітаційних театрів;
 • Всеукраїнська програма з профілактики СНІДу;
 • Співробітництво з Українським жіночим фондом, тема - "Здоров'я жінки і планування родини ", тренінги в школах - "Молочна залоза";
 • Програма ТАСІС - семінар "Розробка і представлення стандартів екологічного менеджменту (СЕМ) на Україні";
 • Молодіжний Європейський Водний Парламент, Болгарія, м. Стара Загора;
 • Проект "Київ 2003" ВЕГО "Мама-86": проект - "Екологічна демократія в Україні";
 • Участь у семінарі по правах дитини, м. Житомир;

 • 2004 р.: Робота по грантовій програми Європейської комісії "Демократія в ім'я здоров'я нації"
Досвід діяльності організації зі збереження малих річок

Впродовж учбового 1996-1997 року 19 членів організації в рамках програми *"Малі  річки Херсонщини"* вивчали екологічний стан річки Вірьовчина і досліджували історію заселення берегів річки. Акція проходила в м. Херсон та в селах, по яких протікає річка р. Вірьовчина (Музиківка, Степанівка та ін.). Проводились гідрохімічні, гідрологічні та гідробіологічні дослідження, вивчався рослинний і тваринний світ. Проводилась пошукова краєзнавча робота, екологічні суботники на березі річки і роз'яснювальна робота серед населення. Був організований конкурс віршів та екологічного плакату. Результати діяльності були висвітлені у ЗМІ.

Були підготовлені методичні рекомендації для школярів щодо вивчення малих річок. На дитячій екологічній конференції та на семінарі вчителів була представлена доповідь про результати виконання програми. Був підготовлений фотонарис. Під час роботи Всеукраїнського табору екологів (м. Київ) представник організації виступав на конференції. За проведену роботу організація отримала грамоту Українського державного еколого-натуралістичного центру.

Впродовж учбового 1999-2000 року 17 членів організації в рамках програми *"Малі річки Херсонщини"* вивчали екологічний стан річки Кошова. Проводились гідрохімічні дослідження. Якість води оцінювалася спільно з Гідробіологічною станцією АН України в Херсонській області. За результатами створено екологічну карту мікрорайону. Організація брала участь у конкурсі "До чистих джерел" і отримала подяку Міністерства екології та природних ресурсів України.

Впродовж учбового 2000-2001 року проводилася н*ауково-теоретична робота щодо стану довкілля Херсонської області* з метою систематизації статистичної інформації по гідроресурсам області. Результати досліджень були представлені на наукових конференціях і надруковані у наукових виданнях. Зокрема, 7 вересня 2003 р. організація брала *участь у роботі 4-го Європейського Молодіжного Водного Парламенту*, м. Стара Загора, Болгарія, і отримала нагороду за кращу наукову роботу.

Впродовж 2000-2003 років від 18 до 25 членів організації в рамках програми *"Малі річки Херсонщини"* вивчали екологічний стан річки Інгулка в Херсонській області. Проводились гідрохімічні, гідрологічні та біологічні дослідження, вивчався рослинний і тваринний світ. Було проведено пішохідний похід вздовж правого берега річки з метою оцінки ступеню антропогенного впливу на річку. Якість води досліджувалася спільно з лабораторією Державного управління екології та природних ресурсів в Херсонській області. Отримані результати були використані для участі у конкурсі "До чистих джерел".

У березні 2002 р. "Ластівка" брала *участь у грант-проекті "Екологія природи починається з екології душі"* спільно з обласною громадською організацією "Асоціація Гайдів України". Результат - організація культурного дозвілля молоді, підвищення рівня екологічного досвіду, сприяння формуванню відповідальності за вчинки та особисту діяльність, поширення інформації, залучення широких верств населення.

12-14 червня 2002 р. 18 членів організації вивчали екологічний стан річки Чайка в рамках програми *"Малі річки Херсонщини"*. Була проведена екологічна екскурсія і просвітницькі екологічні заходи. Вивчався рослинний і тваринний світ.

Крім вищезазначеного організація займалася пошуковою роботою на озері Біле, Білозерського р-ну і організовувала екологічні походи на р. Дніпро, Дніпровськобузький лиман (Херсонська обл.), в орнітологічний заказник Астанінські плавні і Казантипський заповідник (Крим) та на Азовське і Чорне море.