Декларація Четвертої конференції "На зеленій платформі"

Ми, представники 50 організацій з 17 областей України, а також представники Бєларусі, Киргизстана та Молдови, зібралися на конференцію заради пошуку спільних рішень важливих питань співпраці громадськості та влади задля захисту права людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля та сталого розвитку суспільства,

 

  • розуміючи, що громадський екологічний рух є неодноманітним, що у середовищі НУО існує багато різних думок, позицій та уподобань,

  • усвідомлюючи потребу знаходження спільної мови між різними громадськими організаціями, громадою та владою,

  • розуміючи необхідність співпраці з усіма секторами суспільства заради досягнення спільної мети,

 

розглянули низку питань щодо налагодження ефективної співпраці в галузі охорони довкілля і приклади такої співпраці та дійшли наступних висновків:

 

Конференція декларує:

 

  1. Досвід діяльності програми підтримки НУО України є позитивним і вартим наслідування та продовження із розповсюдженням інформації про нього в Україні та за її межами.

  2. Діяльність робочих груп, створених в рамках Програми, сприяє розвитку дружніх відносин між НУО України та інших країн.

  3. Формування у рамках програми тематичних робочих груп українських НУО сприяло підвищенню ефективності вирішення конкретних екологічних проблем та дало поштовх до розвитку цієї форми самоорганізації екологічного руху.

  4. Практика проведення конференцій “На зеленій платформі” має бути продовжена.

  5. Вироблена за ці роки спільна платформа для взаєморозуміння, спілкування та співпраці має і надалі залишатися потужним механізмом міжсекторальної співпраці екологічних НУО із державними структурами різного рівня, бізнесом та організаціями громадянського суспільства різноманітного спрямування.

 

Конференція схвалює

  • пропозиції робочих груп за тематичними напрямками діяльності;

  • рішення секцій щодо подальшого розвитку “Зеленої платформи”;

  • резолюції та звернення, прийняті на секційних засіданнях.

 

Конференція пропонує зацікавленим організаціям (державним і недержавним)

  • надавати більше уваги та реально враховувати громадську думку щодо питань розбудови екологічної політики взагалі та конкретних екологічних проблем зокрема;

  • визнати позитивну роль, місце й досвід співпраці громадських рад (колегій) та державних установ (в тому числі, на основі рекомендацій конференції);

  • підтримати рух щодо формування та збереження екологічної мережі та ПЗФ, сприяти участі громадськості у цьому русі;

  • сприяти налагодженню громадського контролю за виконанням екологічного законодавства та міжнародних угод і конвенцій з метою припинення практики ігнорування їхніх вимог;

  • сприяти ратифікації підписаних Україною міжнародних угод, зокрема надзвичайно важливої для довкілля і здоров’я Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі;

  • активно сприяти імплементації підписаних та ратифікованих Україною міжнародних угод на всіх рівнях їх впровадження;

  • звернути увагу Президента, Прем’єр-Міністра України на висновки та рекомендації Другої зустрічі Сторін Орхуської конвенції (Алмати, 25-27 травня 2005 р.) щодо порушень Україною положень Орхуської конвенції, що призводить до погіршення міжнародного авторитету нашої держави;

  • закликати уряд України вжити заходів до виправлення ситуації та створити умови для впровадження Орхуської конвенції в Україні відповідно до її зобов’язань як Сторони Конвенції;

  • звернути увагу Мінприроди України на доцільність внесення змін та доповнень до Закону України “Про інформацію” відповідно до вимог Орхуської конвенції;

  • не допустити регресу існуючого екологічного законодавства, внесення змін до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” та ряду інших.

 

Конференція вважає за необхідне

  • створити мережу організацій, що згуртувалися на “Зеленій Платформі”, з метою поширення й поглиблення проектів з розвитку місцевих ініціатив (Local Agenda 21);

  • започаткувати міжнародну робочу групу зі створення протоколів щодо розвитку екологічно збалансованого туризму та про екологічно збалансований розвиток транспорту й інфраструктури до Рамкової конвенції Про охорону та сталий розвиток Карпат;

  • доручити оргкомітету розпочати підготовку до 5-ї щорічної конференції “На зеленій платформі” із дотриманням відпрацьованого алгоритму щодо відбору учасників, вибору місця проведення, визначення тематики, цілей та завдань.

 

Конференція вітає учасників Хортицького форуму і вважає, що різноманіття думок – не перешкода до сповідання спільних цінностей.

 

Конференція відкриває до підписання  Етичний кодекс екоНУО.

 

 

 

 

 

 

 

Ми, представники 50 організацій з 17 областей України, а також представники Бєларусі, Киргизстана та Молдови, зібралися на конференцію заради пошуку спільних рішень важливих питань співпраці громадськості та влади задля захисту права людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля та сталого розвитку суспільства,

 

  • розуміючи, що громадський екологічний рух є неодноманітним, що у середовищі НУО існує багато різних думок, позицій та уподобань,

  • усвідомлюючи потребу знаходження спільної мови між різними громадськими організаціями, громадою та владою,

  • розуміючи необхідність співпраці з усіма секторами суспільства заради досягнення спільної мети,

 

розглянули низку питань щодо налагодження ефективної співпраці в галузі охорони довкілля і приклади такої співпраці та дійшли наступних висновків:

 

Конференція декларує:

 

  1. Досвід діяльності програми підтримки НУО України є позитивним і вартим наслідування та продовження із розповсюдженням інформації про нього в Україні та за її межами.

  2. Діяльність робочих груп, створених в рамках Програми, сприяє розвитку дружніх відносин між НУО України та інших країн.

  3. Формування у рамках програми тематичних робочих груп українських НУО сприяло підвищенню ефективності вирішення конкретних екологічних проблем та дало поштовх до розвитку цієї форми самоорганізації екологічного руху.

  4. Практика проведення конференцій “На зеленій платформі” має бути продовжена.

  5. Вироблена за ці роки спільна платформа для взаєморозуміння, спілкування та співпраці має і надалі залишатися потужним механізмом міжсекторальної співпраці екологічних НУО із державними структурами різного рівня, бізнесом та організаціями громадянського суспільства різноманітного спрямування.

 

Конференція схвалює

  • пропозиції робочих груп за тематичними напрямками діяльності;

  • рішення секцій щодо подальшого розвитку “Зеленої платформи”;

  • резолюції та звернення, прийняті на секційних засіданнях.

 

Конференція пропонує зацікавленим організаціям (державним і недержавним)

  • надавати більше уваги та реально враховувати громадську думку щодо питань розбудови екологічної політики взагалі та конкретних екологічних проблем зокрема;

  • визнати позитивну роль, місце й досвід співпраці громадських рад (колегій) та державних установ (в тому числі, на основі рекомендацій конференції);

  • підтримати рух щодо формування та збереження екологічної мережі та ПЗФ, сприяти участі громадськості у цьому русі;

  • сприяти налагодженню громадського контролю за виконанням екологічного законодавства та міжнародних угод і конвенцій з метою припинення практики ігнорування їхніх вимог;

  • сприяти ратифікації підписаних Україною міжнародних угод, зокрема надзвичайно важливої для довкілля і здоров’я Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі;

  • активно сприяти імплементації підписаних та ратифікованих Україною міжнародних угод на всіх рівнях їх впровадження;

  • звернути увагу Президента, Прем’єр-Міністра України на висновки та рекомендації Другої зустрічі Сторін Орхуської конвенції (Алмати, 25-27 травня 2005 р.) щодо порушень Україною положень Орхуської конвенції, що призводить до погіршення міжнародного авторитету нашої держави;

  • закликати уряд України вжити заходів до виправлення ситуації та створити умови для впровадження Орхуської конвенції в Україні відповідно до її зобов’язань як Сторони Конвенції;

  • звернути увагу Мінприроди України на доцільність внесення змін та доповнень до Закону України “Про інформацію” відповідно до вимог Орхуської конвенції;

  • не допустити регресу існуючого екологічного законодавства, внесення змін до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” та ряду інших.

 

Конференція вважає за необхідне

  • створити мережу організацій, що згуртувалися на “Зеленій Платформі”, з метою поширення й поглиблення проектів з розвитку місцевих ініціатив (Local Agenda 21);

  • започаткувати міжнародну робочу групу зі створення протоколів щодо розвитку екологічно збалансованого туризму та про екологічно збалансований розвиток транспорту й інфраструктури до Рамкової конвенції Про охорону та сталий розвиток Карпат;

  • доручити оргкомітету розпочати підготовку до 5-ї щорічної конференції “На зеленій платформі” із дотриманням відпрацьованого алгоритму щодо відбору учасників, вибору місця проведення, визначення тематики, цілей та завдань.

 

Конференція вітає учасників Хортицького форуму і вважає, що різноманіття думок – не перешкода до сповідання спільних цінностей.

 

Конференція відкриває до підписання  Етичний кодекс екоНУО.