Організація

Про організацію

МБО "Фундація Зелений Кіт" була заснована 19 жовтня і зареєстрована Міністерством Юстиції України 30 грудня 2005 року. Повна назва організації: Міжнародна Благодійна Організація "Фундація Зелений Кіт", коротка назва: "Фундація Зелений Кіт".

 

Метою діяльності Фундації є здійснення благодійної діяльності в інтересах зміцнення потенціалу екологічних неурядових організацій, їх спільнот та сприяння розвитку їх співробітництва за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Основним завданням діяльності Фундації є надання організаційної, матеріальної, фінансової та іншої благодійної допомоги для підтримки програм, ініціатив, проектів та окремих акцій спрямованих на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в спільноті екологічних неурядових організацій.

 

Предметом діяльності Фундації є поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги.

Фундація є міжнародною благодійною організацією із представництвами в Україні та Нідерландах. Юридична адреса: 21032, Україна, м. Вінниця, вул. Київська, 16, к. 413.

 

Членами Фундації є її засновники та можуть бути iншi фiзичнi та юридичнi особи, що вступили до Організації в установленому Статутом порядку. Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів. Виконавчим органом є Правління, члени якого обираються Загальними зборами. Контроль за виконанням Статуту, рішень Загальних Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами, його структурними підрозділами, фінансово-господарською діяльністю, здійснюється Наглядовою Радою, яка обирається Загальними Зборами і їм підзвітна. Для забезпечення поточної діяльності створюється адміністративно-виконавчий орган Дирекція на чолі з Директором.

Для виконання окремих проектів, ініціатив, програм Директором можуть створюватися Робочі Групи. Очолюють Робочі Групи Координатори, що обираються більшістю голосів членів Робочих Груп.

 

З метою спрямувати поточну діяльність Організації директором може створюватися Координаційна Рада. До складу Координаційної Ради входять Координатори Робочих Груп та Директор.

 

Розділ: