Творча співпраця між НПП "Подільські Товтри" і К-ПДУ

Про творчу співпрацю між Національним природним парком "Подільські Товтри" і Кам’янець-Подільським державним університетом

Теперішній розвиток України переконливо засвідчує, що вирішення низки освітянських і природоохоронних проблем тісно переплетено.

Про це чітко сказано в багатьох нормативно-правових актах нашої держави. Наприклад, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України, зокрема, й на організацію екологічного виховання та екологічної освіти громадян (стаття 17).
 
Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" також передбачає низку відповідних заходів з метою підвищення рівня екологічної освіти, виховання, культури населення, активізації його участі у виконанні намічених завдань (розділ 3, стаття 13).
 
І таких прикладів можна навести дуже багато, бо вітчизняний  і світовий досвід переконливо засвідчує, що за наявності високоосвічених фахівців значно ефективніше проводиться робота з вивчення, кадастру, моніторингу, раціонального використання та цілеспрямованого збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).
 
Територіальними елементами ПЗФ на теренах Поділля є національний природний парк (НПП) "Подільські Товтри", заповідник "Медобори", низка заказників загальнодержавного і місцевого значення, пам’ятки природи, заповідні урочища  тощо. 
 
Для організації в їхніх межах різнобічних наукових досліджень і робіт прикладного змісту варто було звернути особливу увагу на питання кадрового забезпечення суб’єктів природоохоронної діяльності. З цією метою між НПП "Подільські Товтри" та Кам’янець-Подільським державним університетом (КПДУ) підписано установчий договір про створення навчально-науково-виробничого комплексу.
 
Ця важлива подія відбулася в минулому році, напередодні відзначення сьомої річниці з того дня, коли Президент України підписав указ про створення такої знаної нині природно-заповідної установи як Національний природний парк "Подільські Товтри".
 
Вчитуючись у рядки вищезгаданого договору, ми чітко бачимо перспективи нашої співпраці у царині природоохоронної діяльності, збереження біорізноманіття, науково-пошукових досліджень, еколого-освітньої роботи тощо. 
 
Об’єднання зусиль і спільна співпраця між НПП "Подільські Товтри" і КПДУ стались за велінням часу - обидві наші установи об’єктивно підійшли до такого рівня свого розвитку, коли увесь накопичений нами потенціал потребує обопільного опрацювання, інтерпретації та використання задля виходу на вищі щаблі комплексного функціонування.
 
Для підтвердження вищесказаного наведемо хоча б такий приклад: в ході аерофотозйомки території НПП було отримано, з одного боку, безцінний масив інформації у виді просторових фотографічних зображень, які вимагають подальшого оперативного опрацювання.
 
Натомість, з другого боку, багато фахівців і спеціалістів з КПДУ (ботаніків, зоологів, географів, ґрунтознавців, екологів тощо) мають чималий досвід у справі компонентного аналізу об’єктів довкілля і готові долучитись до дешифрування наявних аерофототопографічних знімків з метою опанування  новими, якісно вищими рівнями наукових досліджень. 
 
Таким чином,  на перехресті дослідницьких ідей та інтересів обидвох учасників установчого договору, набуває конкретних рис творення наш новий спільний проект - формування геоінформаційної системи (ГІС) "Подільські Товтри".
 
Створення даної ГІС безпосередньо пов’язано з практичним втіленням основних положень Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"  в частині складання банку даних для об’єктів ПЗФ, ведення по ним державного кадастру, здійснення середньо- і великомасштабного картографування природних комплексів і їхніх компонентів для проведення комплексного моніторингу тощо.
 
В процесі нашої спільної роботи  перебуває ще один цікавий і перспективний проект - це розробка Програми комплексної охорони, оновлення та раціонального використання унікального об’єкта ПЗФ загальнодержавного значення "Печера Атлантида". НПП "Подільські Товтри" виявляє зацікавленість у цьому проекті з позицій належного дотримання охоронних зобов’язань по даному об’єкту, а КПДУ прагне розгорнути діяльність у карстово-печерному комплексі зі спелеології та спелеотуризму.
 
У завершальний етап вступила наша сумісна праця з відкриття такої нової і перспективної для нашого регіону спеціальності як "Екологія і охорона природи". Передбачається, що КПДУ і НПП спільно готуватимуть спеціалістів даного профілю, органічно поєднуючи наявну в обох науково-методичну та навчально-лабораторну базу.
Ми разом проводимо не тільки науково-дослідні, а й еколого-освітні заходи. Не став виключенням і минулий місяць. Так, у руслі щорічного проведення "Дня довкілля", "Міжнародного дня Землі", "Маршу парків", на прилеглій до НВК № 17 території нами висаджено  разом зі студентами, викладачами, учнями і вчителями  більше двох сотень молодих дерев -саджанців липи, клена, каштана.
 
Окрім цього, відділ науки НПП і кафедра біології, географії та екології КПДУ провели в окремих місцях зростання природоохоронні операції "Підсніжник", "Сон-трава", а також організували виставку рослин "По сторінках Червоної книги України" та "Збережемо первоцвіти", видали низку листівок і картосхем екологічної тематики. 
 
Подібних прикладів щодо взаємовигідної співпраці між нашими установами існує дуже багато і наведені приклади - це радше не підведення підсумків у досягнутому, а огляд перспектив подальшої   обопільної та багатопланової   діяльності.
 
Наші погляди звернуті у майбутнє і на шляху сучасного розвитку нам приємно  відчувати   дружню підтримку тих,  кого з високим відчуттям поваги і вдячності  можна вважати своїми колегами, однодумцями, помічниками.
 
НПП відкритий для діалогу і зацікавлений у співпраці з іншими установами, закладами, організаціями та усіма небайдужими у благородній справі збереження довкілля.
Ми віримо, що  добрі починання та високі устремління у сфері охорони природи, які знайшли належне відображення  у  планах НПП "Подільські Товтри" і КПДУ, проявляться новими вагомими здобутками на благо прийдешніх поколінь.
 
Рибак І.П., керівник відділу науки 
НПП "Подільські Товтри".