ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НПП "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"

ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ  ДІЯЛЬНІСТЬ   НАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДНОГО ПАРКУ   "ПОДІЛЬСЬКІ  ТОВТРИ"   У  СПРАВІ  ЗБЕРЕЖЕННЯ  ВОДНИХ  ОБ’ЄКТІВ

 
Ігор Рибак 
Національний Природний Парк  "Подільські Товтри",
майдан Польський ринок, 6
м. Кам'янець-Подільський, 323001, УКРАЇНА
Тел. / факс: (+ 038849) 51771, 51270; E-mail: tovtry@kp.km.ua
 
Одним із найважливіших напрямків діяльності національних природних парків (НПП) України є еколого-освітня робота серед місцевого населення. Вона проводиться у різних аспектах, які заторкують вікові, освітні, професійні, релігійні та інші запити громадян.
Варто зазначити, що в межах НПП "Подільські Товтри", на території 261316 га, знаходиться двісті поселень (одне місто, 4 селища міського типу, 195 сіл) із загальною кількістю мешканців понад 230 тисяч чоловік. *
В адміністративно-територіальних межах парку осереднені   показники щільності населення (72 чол./ км2), щільності поселень (7,6 пос./ км2) та середньої людності сільських поселень (592 чоловіки) значно перевищують відповідні середньообласні дані. Це свідчить про досить високу частку місцевого населення, яка об'єктивно може бути залучена до вирішення низки природоохоронних проблем регіону шляхом реалізації відповідних програм.
Більшість поселень  своїм розташуванням завдячує  наявністю (чи близькістю) річок і струмків, водоймищ і водосховищ. Усі крупні водотоки парку є лівими притоками першого або другого порядку до головної водної артерії півдня Хмельниччини  -  річки Дністер.
Загальна кількість малих рік на нашій території складає 23, а їхня протяжність - 1088 км; число водосховищ сягає 7, а їхня площа -650 га; струмки мають загальну довжину  312 км, а водоймища - 69 км. Досвід багаторічних спостережень свідчить, що саме водні об'єкти  приймають основний тягар викидів - як рідких (переважно промислові), так і твердих (головно побутові). 
На основі даних узагальнень виокремилися функціональні напрямки діяльності структурних підрозділів НПП „Подільські Товтри”: відділ державної служби  перебрав на себе функції контрольних перевірок стосовно суб’єктів господарювання в прибережній смузі водних об’єктів, натомість, відділ науки зосередився на  еколого-освітній роботі з місцевими громадами в справі збереження вод.
З огляду на значну протяжність території парку та з метою ширшого залучення громадян до вирішення місцевих екологічних проблем, нами відкрито дві  філії з агітаційного й пропагандистського  супроводу намічених  заходів серед населення. Ці філії діють у дещо віддалених поселеннях, селищах міського типу Стара Ушиця та Чемерівці, вони  виступають у якості важливих структурних підрозділів НПП.
______________________________________________________________________
* Тут і далі подаються статистичні дані станом на 01.01.2000 року з „Проекту організації території Національного природного парку „Подільські Товтри”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів”. 
 
 
Досвід багаторічної еколого-освітньої робот серед молодших школярів, учнів старших класів, студентів і трудових колективів потребує належного опрацювання та глибокого осмислення тих ментальних чинників, які визначають характер життєдіяльності індивіда в довкіллі.
На часі застосування методів опитування й анкетування населення з метою пояснення та прогнозування "колективного підсвідомого", що проявляється в типових формах поведінки соціальних груп чи окремих осіб за умов їхньої взаємодії з природою. 
Залишаються незбагненними численні факти з буденного життя, коли, після прибирання домашніх осель або власних подвір'їв, господарі вивозять увесь непотріб і сміття на береги рік, ставків, водосховищ чи висипають деінде за межами свого населеного пункту. Нам зрозуміле, з одного боку, прагнення кожного бачити своє помешкання чистим і прибраним, проте важко пояснити, з другого боку, чому стало нормою повсюдне й повсякденне забруднення нашого великого спільного дому Природи.
Ми все більше переконуємося, що традиційні методи впливу на городян і сільських жителів шляхом публічних виступів, повідомлень на радіо й у пресі, індивідуальних звернень не досягають своєї мети - люди у переважній більшості не змінюють манер своєї поведінки в оточуючому  середовищі. 
Наші попереджувальні заходи не є дієвими, проте, на жаль, не спрацьовують і каральні засоби (всіх не можливо проконтролювати, проблематично подолати правовий нігілізм населення в умовах явної обструкції та небажання дотримуватись природоохоронного законодавства, важко витребувати грошове відшкодування з громадян за заподіяні збитки в умовах масового безробіття та безгрошів'я тощо).
Поширений вислів "кінці у воду" набуває зловіщого змісту стосовно водних об'єктів (включно з річкою Дністер), постільки саме акваторія нашого парку та прибережна смуга вод у свідомості багатьох людей є тим місцем, де можна "поховати" побутові відходи, будівельне сміття, інші викиди.
Окрім місцевого населення до деструктивних "діянь" на лоні природи чи біля води долучаються й приїжджі - туристи, рекреанти,  подорожуючі. Аби мінімізувати їхній негативний вплив на довкілля ми планомірно збільшуємо кількість наших аншлагів, кордонів, інформаційних щитів, а також прагнемо якомога частіше "контактувати" на туристичних маршрутах, екологічних стежках, у місцях зупинок і ночівлі з метою проведення цілеспрямованих роз'яснювальних бесід. 
В концептуальну основу еколого-освітньої роботи НПП "Подільські Товтри" закладено ідею внутрішньої самоорганізації індивіда в умовах його проживання чи перебування на теренах природно-заповідного фонду, глибокого усвідомлення кожним важливості та значущості нагального вирішення  існуючих проблем зі збереження довкілля, власного переконання людини про її особисту причетність та відповідальність за стан природи у своєму населеному пункті, краї чи країні.
Архетипи нашого підсвідомого буття містять елементи етичного, шанобливого, ощадного, благоговійного  ставлення до оточуючого нас життя, а тому так важливо пробуджувати ці людські якості у всіх нині сущих.