Нова спеціалізація школи

 

Екологічни новини СШ№5 м. Марганець
З 2004 навчального року школа обирає гуманітарно-екологічний напрямок, основною метою якого є надання екологічних знань, формування екологічного світогляду в учнів. Введено факультативний курс “Основи екології” в 10,11 класах, планується введення новіх предметів “Довкілля”  (1-6 класи), “Українознавство” (1-4 класи). Ставиться мета сформувати в учнів фундаментальні екологічні знання, екологічне мислення, що ґрунтується на ставленні до природи, як універсальної, унікальної цінності.
Також в школі постійно ведеться екологічна просвіта:
-зроблено картографування місць розповсюдження первоцвітів, та лікарських рослин в нашій місцевості
-проводится робота по створенню екологічного плану-схеми м. Марганець.
 
На даний момент гостро стоїть проблема забезпечення підручниками з екології. Потрібні підручники і для навчання в 1-6 класах по програмі “Довкілля”