РЕЦЕПТУРА ВІДПИСОК: ВИ НАМ ПРО ІВАНА, А МИ ВАМ - ПРО БОЛВАНА!

Аналіз листа Мінприроди та співставлення його зі зверненням екоруху до В.Ющенка, на яке лист начебто відповідає: бадьоре звітування про мізерні досягнення, лукаве замовчування величезних провалів, та наголоси на тому, що взагалі не стосується поставлених запитань.  

 

РЕЦЕПТУРА ВІДПИСОК:

Аналіз листа Мінприроди та співставлення його зі зверненням екоруху до В.Ющенка, на яке лист начебто відповідає:  бадьоре звітування про мізерні досягнення, лукаве замовчування величезних провалів, та наголоси на тому, що взагалі не стосується поставлених запитань..

 Не змінюючи нічого в листі Мінприроди, додано лише фрагменти зі звернення екоруху до Президента України В.Ющенка - (виділені позначкою ">",  зеленим кольором, жирним курсивом), та мої власні коментарі -  у дужках (червоним курсивом) -   

  Сергій ФЕДОРИНЧИК,
   керівник інфоцентру Української екологічної асоціації "Зелений світ"

====================================================================

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
УКРАЇНИ
  03035 м.Київ - 35, вул. Урицького, 35 тел. 206 З1 00, факс 206 31 07
 _____________________________________________________________

 24.05.05 №42-88-К/11/2-11
 На №_______від________
 

   Українська екологічна
   асоціація "Зелений світ"

   01001 Київ-1, а/с 449

 СТОСОВНО ЗВЕРНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ

 На виконання доручення Секретаріату Президента України від 02.03.05р. № 03-02/354 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України розглянуло звернення Екологічного руху України до Президента України В. Ющенка "Суспільство потребує ефективної екологічної політики" та надає інформацію, що додається.

     Додаток: згадане на 10 арк. в 1 прим.

     Заступник Міністра                                     B.C. Луцько

    206 З1 12
    245 10 08

===================================================================
   
    Додаток

> ПРОПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІСТІВ ПРЕЗИДЕНТОВІ ВІКТОРУ ЮЩЕНКУ:

> 1) ПРОГОЛОСИТИ В ОДНОМУ З ПЕРШИХ ВАШИХ УКАЗІВ ЕКОЛОГIЧНУ ПОЛIТИКУ СЕРЕД СЕМИ ГОЛОВНИХ ПРIОРИТЕТIВ ДIЯЛЬНОСТI ПРЕЗИДЕНТА, А КРИТЕРIЄМ ЯКОСТI ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО УПРАВЛIННЯ - ЗРОСТАННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЕКОНОМIЧНОЇ, ЕКОЛОГIЧНОЇ ТА СОЦIАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТ СУСПІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.


     1. Міністерством охорони навколишнього природного середовища протягом 2004 року було підготовлено Проект Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України" (далі Проект) розроблений на виконання абзацу З підпункту 4 пункту 1 постанови Верховної Ради України від 20 лютого 2003 року №565-IV "Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні" та відповідного доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.03р. № 12059.
     Зазначеним законопроектом передбачається створення умов для збалансованого розв'язання проблем соціально-економічного розвитку, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу.
     Громадськє обговорення законопроекту було забезпечене шляхом створення форуму "Обговорення проекту Стратегії сталого розвитку України" на офіційному порталі Міністерства охорони навколишнього природного середовища (www.menr.gov.ua) та розміщення його в підрозділі "Проекти документів" розділу "Екологічне законодавство та реалізація державної екологічної політики".

     (КОМЕНТАР: Портал Мінприроди непопулярний, насамперед тому, що Мінприроди часто необгрунтовано ігнорує звернення та зауваження громадян. Та і більшість наших співгромадян доступу до Інтернет не мають. Оргуська Конвенція потребує ж інформування заздалегідь усіх громадян, чиї інтереси зачіпаються відповідним законопроектом. Питання збалансованого (сталого) розвитку України зачіпає усіх громадян, отже інформація про цей законопроект мала б бути поданою на національних радіо та телеканалах, шпальтах республіканських газет.

     Але навіть за такої ідеальної картини немає впевненості, що цей законопроект буде впливати на дії нинішнього політичного керівництва України. Шанс є лише в разі виконання 1-ої пропозиції екогромадськості про закріплення екополітики серед 7 головних пріоритетів Президента. - С.Ф.)

> 2) Визнати особливу важливість дотримання Україною Оргуської конвенції - і самої по собі, і як механізму масового залучення громадян до демократії. Не приймати жодного рішення, яке може вплинути на стан довкілля, без процедурно врегульованої участі громадськості (громадські і парламентські слухання, референдуми, громадська еко-експертиза тощо). Громадяни мають інформуватись на самих раннiх стадiях підготовки рiшень. Відновити започатковані Вами у 2000 році публічні обговорення діяльності Уряду.


     2. Для виконання зобов'язань України щодо вимог Орхуської конвенції при центральному апараті Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та Державному екологічному інституті Мінприроди України на базі Орхуського інформаційного центру, заснованого 20 травня 2003 р. в рамках українсько-данського проекту "Допомога Україні у впровадженні Орхуської конвенції" і за сприянням Проекту Європейського Союзу "Екологічна освіта, поінформованість громадськості, ННД" створений Орхуський інформаційно-тренінговий центр.
     Орхуський центр створено з метою інформування громадськості з основних питань охорони навколишнього природного середовища і міжнародного екологічного законодавства, залучення кваліфікованих співробітників Міністерств до процесу навчання, просвіти та підвищення кваліфікації держслужбовців, а також залучення громадськості до прийняття рішень та участі в процесі формування екологічної політики України на державному та міжнародному рівні.
     24 листопада 2004 року в приміщені Мінприроди України відбулася офіційна презентація Орхуського інформаційно-тренінгового центру.
 З часу створення Орхуського центру в ньому було проведено ряд важливих заходів:
     15-19 листопада 2004 р. була організована Міжнародна зустріч представників національних команд проекту Європейського союзу "Екологічна інформація, освіта та поінформованість громадськості. Азербайджан, Вірменія,Білорусь Грузія, Молдова, Україна".
     7-8 грудня 2004 p. відбулися навчальні семінари-тренінги для начальників постів екологічного контролю на кордоні: "Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)" і "Транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів. Картахенський Протокол про біобезпеку".
     Крім того, проводилась робота з інформування громадськості щодо звіту по Науково-дослідній роботі "Оцінка впливу на навколишнє середовище у складі робочого проекту на повний розвиток глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти".
     Орхуський центр також надає громадським організаціям екологічного спрямування приміщення для проведення робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, конференцій.
 Центр постійно відкритий для відвідування громадськості та надання консультацій з питань охорони довкілля.
     У 2004 році була створена сторінка "Орхуський інформаційно-тренінговий центр" на офіційному web-сайті Мінприроди України, де громадяни можуть отримати інформацію з питань охорони навколишнього природного середовища, ознайомитися з нормативно-правовими актами і взяти участь в їх обговоренні.
 24-28 січня 2005 р. був проведений семінар "Реалізація державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами", а 28 січня 2005р. - нарада з реалізації в Україні положень Кіотського протоколу.
     Важливою подією для української громади стала презентація проекту ЮНЕП "Залучення громадськості до підготовкі Національніх звітів щодо впровадження чотирьох багатосторонніх екологічних угод в Україні , що відбулась 3 лютого 2005 р.
     З часу відкриття Орхуського центру його відвідали делегації різних країн (Іспанія, Велика Британія, Молдова).
     На початку березня 2005 року Орхуський центр з метою обміну досвідом відвідали юристи, котрі є представниками різних екологічних громадських організацій Іспанії.
 Щомісячно відбуваються засідання робочих груп неурядових організацій з екологічної політики, прес-клубу для ЗМ1, а також Громадської Ради всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування. Також проводиться робота по створенню електронної громадської приймальні для відвідувачів Міністерства.
     Протягом 2005 року заплановано проведення семінарів, циклу тренінгів з питань Орхуської конвенції для представників неурядових організацій, держслужбовців і представників засобів масової інформації, формування комп'ютерно-інформаційного класу для користування представниками громадськості, бібліотеки, налагодження співпраці з міжнародними організаціями.
     11-12 квітня в приміщенні Орхуського центру відбудеться міждисциплінарна конференція "Збереження водно-болотного та наземного біорізноманіття на сільськогосподарських землях за допомогою оптимізації ландшафтів", проведення якої було ініційовано Чорноморською програмою Wetlands International.

 (КОМЕНТАР: Оргуська Конвенція зовсім не потребує створення окремих кімнат з табличкою "Оргуський центр", натомість - забезпечення державою активного інформування населення, забезпечення громадянам доступу до усіх видів екологічної інформації, передбачених Конвенцією, участі громадян у прийнятті рішень та доступу до Правосуддя з питань, які стосуються довкілля. У зв'язку з тим, що Конвенція не прив'язана до якогось окремого природнього середовища чи виду діяльності, вона має універсальний процедурний характер. Оскільки майже всі види людської діяльності впливають на довкілля, Конвенція є дуже потужним механізмом екологічної демократії та забезпечення екологічних прав громадян. Для її виконання в Україні треба внести зміни в десятки Законів, сотні підзаконних актів та тисячі посадових інструкцій. Ця робота зроблена лише на косметичному рівні, і навіть в підрозділах Міністерства Конвенції не дотримуються. Навіть для країн Європейського Союзу, де закони виконуються, втілення Оргуської Конвенції - задача досить складна. В Україні ж має місце ФАЛЬШУВАННЯ Оргуської Конвенції. З моменту її ратифікації Україною у 1999 р. не було прийнято жодного законопроекту з дотриманням її вимог, у більшості великих будівельних проектах участь громадськості ігнорується. В Україні досі не складено навіть каталога - де яка екологічна інформація наявна. Положення про надання екологічної інформації та положення про участь громадськості, що прийняті Мінприроди, звужують обсяг прав громадян - С.Ф.)

> 3) Визнати корінням екопроблем - низький рівень ековиховання, екопросвіти і екоосвіти. Вимагати вiд українських керiвникiв усiх рiвнiв безумовного виконання вимог ст.7 профільного Закону "Про охорону навколишнього природного середовища": "Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища". Дати особистий приклад в оволодінні екологічними знаннями усім українським керiвникам зверху донизу.

     3. Державний екологічний інститут Мінприроди України здійснює підвищення кваліфікації для фахівців природоохоронної галузі і всіх спеціалістів, діяльність яких пов'язана з використанням та збереженням природних ресурсів, охороною довкілля, екологічною безпекою та безпекою життєдіяльності, антропогенним та техногенним впливом на природне середовище.
     Відповідно до визначених основних завдань та пріоритетних напрямів діяльності Інституту за 2004 рік:
     проведено 42 семінарів з 17 тем підвищення кваліфікації (перелік додається) для 865 слухачів та перепідготовка 174 студентів за спеціальностями "Екологія" та "Менеджмент організацій", випущено 41 спеціалісти;
     здійснювалась науково-дослідна робота та розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу, в тому числі для дистанційних технологій, з актуальних питань природоохоронної галузі. Зокрема, випущено підручник "Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища", готуються до друку підручники "Антропогенні чинники довкілля та їх вплив на біоту та здоров'я людини", "Радіоекологія", "Екологія людини", науково-методичні посібники "Впровадження європейських стандартів і нормативів в системі державного екологічного моніторингу України", "Основи викладання прикладної екології", розроблені курси лекцій для дистанційного навчання з дисциплін "Управління персоналом", "Психологія управління", "Стандартизація", "Сертифікація", "Метрологія", "Менеджмент", "Організація та проведення екологічного моніторингу довкілля";
     здійснюється доукомплектування бібліотеки та формування бази даних з питань екологічного стану довкілля, нормативно-правової бази галузі;
     згідно наказу Мінприроди України від 24.1104р. № 510 здійснена реорганізація Технічного комітету "Охорона довкілля та збалансоване використання природних ресурсів України" в Технічний комітет "Охорона навколишнього природного середовища" (ТК 82).
     В 2005 році передбачається:
    включити до Плану підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів крім відпрацьованої тематики постійно-діючих семінарів регіональні семінари щодо впровадження нового механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, семінари з питань організації та ведення моніторингу довкілля, використання сучасних інформаційних систем та технологій для наповнення та актуалізації інформації на веб-порталі Міністерства та організувати підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку екологічних аудиторів;
     провести 45 семінарів підвищення кваліфікації для державних службовців, керівників та інших оахівців народного господарства;
     підвищити результативність науково-дослідних робіт та їх практичну значимість;
     провести Міжнародну науково-практичну конференцію з екологічного аудиту;
     налагодити співпрацю з Міноборони України, Мінекономіки України, МНС та Радою національної безпеки України з актуальних питань екологічної безпеки та охорони довкілля.
     Також планується :
     створення мережі центрів екологічної освіти державних службовців та керівників;
     організація дистанційного навчання для отримання другої вищої освіти;
     сприяння створенню мережі обласних Орхуських інформаційно-тренінгових центрів.

(КОМЕНТАР: Розлога відповідь не стосується поставленого громадськістю питання. Підготовка і перепідготовка фахівців була завжди, ми ж звертаємо увагу на невиконання ст.7 базового Закону КЕРІВНИКАМИ державних органів та установ. - С.Ф.)

> 4) Змiнити державну iнформацiйну полiтику, стимулюючи суспільний попит на екологічну інформацію та пропаганду здорового способу життя. Довкiллєвi проблеми мають висвiтлюватись в новинних та освітніх програмах засобів розголосу, на Інтернет-сайтах державних установ ПОВСЯКДЕНННО (як у випусках "EuroNews"), а не лише тодi, коли щось вибухне чи потече, хтось отруїться чи захворiє. Правди наслiдкiв недостатньо, потрiбна правда причин.

     4. З метою проведення активної інформаційної політики з питань охорони довкілля Міністерством охорони навколишнього природного середовища протягом 2004 року була проведена наступна робота.
     26-27 травня 2004 року Міністерством було забезпечено проведення Всеукраїнської екологічної конференції "Україна - рік після 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього природного середовища "Довкілля для Європи" (далі - Конференція) в рамках заходів Міжнародної виставки-форуму "Довкілля - 2004" (м. Київ, 25-28 травня).
     Проведенню Конференції передували регіональні екологічні конференції, які були організовані державними управліннями екології та природних ресурсів в областях та АР Крим і були присвячені пошуку шляхів вирішення гострих екологічних проблем регіонів, підвищення ефективності реалізації екологічної політики та консолідації зусиль державних службовців, керівників промислових підприємств, бізнесових кіл і громадськості у збереженні довкілля.
     У роботі Конференції взяли участь понад 400 керівників державних органів виконавчої влади, державних службовців, провідних науковців в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, представників бізнесових кіл та екологічних громадських організацій України.
     Під час роботи Всеукраїнської екологічної конференції було забезпечено роботу 5 секцій за напрямами:
     Карпатська конвенція па шляху до реальності;
     Створення передумов по реалізації гнучких механізмів Кіотського протоколу;
     Екологічна освіта для сталого розвитку;
     Стан та перспективи розвитку оцінки впливу на навколишнє природне середовище в Україні;
     Охорона транскордонних водотоків.
     Крім того, в рамках Конференції проводились семінари громадських організацій - "Роль громадськості до втілення рішень 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища "Довкілля для Європи", "Підвищення рівня ефективності природоохоронних заходів в промисловості та сільському господарстві. Екобезпека", "Громадська оцінка регіональної екологічної політики", "Впровадження комплексів природоохоронних заходів підприємствами та організаціями з урахуванням вимог міжнародної та Європейської систем стандартизації та сертифікації"". Міприроди було підготовлено та видано Збірку доповідей учасників Конференції.
     24-26 вересня 2004 року в м. Чернівцях за підтримки Міністерства була проведена 5-а Всеукраїнська конференція екологічної громадськості.
     Протягом 2004 року Мінприроди було організатором та учасником 23-ти семінарів, громадських слухань, тренінгів, "круглих столів" для громадськості. Тематика заходів була наступною:
     - розвиток екологічної демократії: шляхи співпраці між держструктурами та громадськістю;
     - пріоритети сталого розвитку : екологічні аспекти;
     - екологічна освіта в сучасних умовах;
     - енергоекологічні проблеми розвитку України;
     - стратегія гармонізації правової бази поводження з відходами;
     - проект будівництва безпечного конфаймента над об'єктом "Укриття" ЧАЕС;
     - "Пріоритети сталого розвитку очима молодої еліти";
 - "Місцеві екологічні плани дій: практика ефективного партнерства";
     - "Перспективи природоохоронного обміну боргів в Україні і в регіоні ЄЕК ООН".
     Протягом 2004 року відбулося 10 засідань Громадської ради.
     Представники провідних друкованих та електронних ЗМІ (УТ-1; УР-1; телеканали: "1 + 1", "Інтер", "СТБ", "Новий канал", ТРК "Київ", газети: "Сегодня", "Урядовий кур'єр", "Економічна газета" тощо, інформагентства: "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна") активно залучалися до зазначених заходів.
     Міністерство було організатором проведення 7 прес-конференцій з нагоди:
 - відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь (2.02.04 p.);
 - ратифікації Україною Кіотського протоколу (5.02.04 p.);
 - можливих наслідків для українських транскордонних вод техногенної аварії на території Румунії (19.03.04 p.);
 - реорганізація Держінспекції Чорного моря та створення Азово-Чорноморської екоінспекції (21.05.04 p.);
 - організації та проведення 17 квітня Дня довкілля (14.04.04p.);
 - проведення Всеукраїнської екологічної конференції в рамках Міжнародної виставки " Довкілля - 2004" (26.05.04 p.);
 - МЗС щодо проблематики відновлення глибоководного суднового ходу Чорне море - Дунай (19.07.04 p.).
 Здійснено видання поліграфічної продукції на різноманітну екологічну тематику, а саме;
 Виданий звіт Державного фонду охорони навколишнього природного середовища за 2003 рік, який направлений місцевим органам виконавчої влади, територіальним органам Мінприроди та буде направлений до Кабінету Міністрів України, заінтересованим центральним органам виконавчої влади та громадськості.
     Розроблено макет та здійснено випуск екологічного журналу "Жива Україна" з матеріалами щодо розбудови екомережі України.Підготовлені відеоматеріали, які розповсюджуватимуться в облдержуправліннях екології та природних ресурсів з матеріалами для ознайомлення широких верств громадськості із заходами щодо формування національної екомережі України, проблемами збереження біорізноманіття.
     Підготовлена та видана книга "Сталий розвиток і економіка природовідтворення", яка надіслана зацікавленим установам і організаціям згідно із затвердженим реєстром.
     Підготовлено та видано 10-ий том (спеціальний випуск) збірника законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища, який розповсюджується серед зацікавлених установ і організацій .
     Підготовлено та видано підручник "Екологічне управління", який розповсюджено серед зацікавлених організацій.
     Планується розсилка Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Украпи у 2002 році Міністерствам, відомствам, науковим установам та бібліотекам з метою інформування науковців, екологічної громадськості та населення України про стан довкілля у 2002 році.
     Підготовлено, видано та розіслано Матеріали науковопрактичних конференцій Міжнародного водного форуму АКВА Україна - 2001.
     Також для сприяння екологічній освіті та поширенню екологічної інформації:
 Створено телевізійний фільм "Чернобыль. Эпоха "Обращения". Презентація фільму відбулася у серпні 2004 року на телеканалі "Інтер". Фільм буде запропонований українським телеканалам напередодні річниці аварії на ЧАЕС, а також для показу на виставкових заходах за участю Мінприроди.
 Створено веб-сторінку "Екологічна освіта і виховання" на веб-сайті Мінприроди та відповідний банк інформації.
 Створено базу даних "Електронна екологічна бібліотека" та відповідну веб-сторінку на веб-сайтї Міністерства.
     В рамках взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю на 2005 рік Міністерством планується:
 організувати і провести Всеукраїнський творчий конкурс серед журналістів на краще висвітлення у ЗМІ діяльності Мінприроди України;
 провести Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел" з залученням широких кіл громадськості;
 підготувати і здійснити інформаційно-просвітницькі заходи до "Дня довкілля-2005";
 укласти договір з недержавними ЗМІ про співпрацю і висвітлення у них діяльності Мінприроди Покращення стану інформованості громадськості щодо актуальних екологічних проблем.

 (КОМЕНТАР: Знову питання громадськості, на яке Міністерству сказати нічого, підмінюється зовсім іншим - звітами про поточні заходи, яких у пристойному університеті буває більше.

     По суті ж поставленого питання: не лише у Мінприроди, але і в державі загалом не сформульовано жодних принципів інформаційної політики з питань охорони довкілля та збалансованого розвитку. Наприклад, жодного слова з цього приводу немає в проекті Концепції державної інформаційної політики, яка пройшла перше читання у Верховній Раді. І це не забаганки громадськості - Україна мала б це робити і за Оргуською Конвенцією, і за ст.6 Рамкової Конвенції по клімату, і за іншими міжнародними зобов'язаннями, і за базовим Законом "Про охорону навколишнього природного середовища. - С.Ф.)

> 5) Здійснити реформу системи органів управління, регулювання та контролю у сфері охорони довкілля, природокористування та збалансованого розвитку. Вона була намічена, коли Ви очолювали КМУ, але загублена через недостатню опрацьованість, непослідовність та відсутність діалогу з суспільством. Ліквідувати ресурсні держкомітети-вотчини, забезпечивши розмежування управлінських та господарських функцій, незалежність регулювання, управління, експертизи та контролю. Відповідно до ст.20 профільного Закону, Міністерство довкілля має насправді стати головним робочим органом розробки та здійснення державної екополітики, зокрема координації її з усіма іншими державними органами.

     5. З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, надрокористування, подальшого розвитку державної системи Інтегрованого управління природними ресурсами, підвищення ефективності їх охорони, не виснаженого використання Та відтворення, забезпечення екологічно збалансованого розвитку держави Міністерство охорони навколишнього природного середовища України листом 889-К/11/1-2 від 15.02.05 подало до Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України "Питання Міністерства охорони навколишнього природного середовища"
     Основною принципово новою ідеєю зазначеного проекту Указу Президента України є передбачення об'єднання функцій з контролю та регулювання у галузі водного, земельного, лісового та рибного господарства у відповідному центральному органі виконавчої влади, що буде сприяти більш ефективному здійсненню формування та реалізації державної політики у цій сфері.

 (КОМЕНТАР: Структура, і навіть назва Мінприроди переглядається з кожною зміною Міністра, бо якихось загальних, науково обгрунтованих принципів побудови цієї структури та зв'язків її з усіма іншими органами влади досі не сформульовано. Взаємодія з іншими міністерствами, відомствами, органами місцевої влади - мінімальна, Мінприроди - дуже невпливове відомство. Функції управління, контролю та регулювання (а вони суперечливі за своєю сутністю) недостаньо чітко визначені і в межах Міністерства. Об'єднання Міністерства з природоресурсними комітетами в одну структуру без чіткого, всебічно проробленого проекту, може закінчитись втратами загальнонародної власності (ліси, водойми, рибні запаси, рекреаційні території тощо) на мільярди гривень. - С.Ф.)

> 6) Широко, з максимальним залученням громадськості обговорити діяльність (скоріше - бездіяльність) Державної екоiнспекцiї та природоохоронної прокуратури. Реформувати їх так, щоб ліквідувати і дублювання, і наявність безконтрольних зон в дiяльності будь-яких органiв влади, включно з Кабмiном. Мають вживатись реальнi, а не паперові санкцiї. Позитивний зразок для наслiдування- дiяльнiсть Рахункової Палати.

     6. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надає звіт про роботу Державної екологічної інспекції за 2004 рік.
     Протягом 2004 році роботу Держекоінспекції було спрямовано на подальше вдосконалення форм та методів здійснення державного контролю у сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, подальше формування законодавчої та нормативної бази державного контролю.
     Екологічними інспекціями органів Мінприроди у 2004 році розглянуто 52701 правопорушення у сфері охорони довкілля, накладено 51959 штрафів, загальна сума яких становила більше 3,3 млн. грн., за шкоду, заподіяну державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, стягнуто більше 17,6 млн. грн., щодо 81 порушення природоохоронного законодавства матеріали передані в органи прокуратури. З метою недопущення подальших порушень природоохоронного законодавства посилилась робота в частині тимчасового призупинення діяльності суб'єктів господарювання; так, у 2004 році їх було -1217 (у 2002 р.- 676, у 2003 р.-1040).
     Посилилась взаємодія контролюючих органів Мінприроди з Органами прокуратури шляхом проведення спільних перевірок. Так, спільно з Генпрокуратурою проводились і в даний час проводяться перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в АР Крим, зокрема, у м. Ялта, при яких виявлені значні порушення земельного законодавства, виносяться рішення про призупинення суб'єктів господарювання - порушників законодавства у сфері охорони довкілля.
     На даний час відкрито 101 пост екологічного контролю на митницях призначення та відправлення, що призвело до спрощення процедури контролю експортних партій вантажів, а також імпортних вантажів, що надходять до митниць призначення для остаточного проведення екологічного контролю (всього необхідно було відкрити 176 постів відповідно до постанови КМУ від 26.10.01 №429).
     За звітний період проводились також рейдові перевірки дотримання громадянами правил мисливства і рибальства. Організовано проведення масових природоохоронних акцій - операції "Первоцвіт", "Нерест", "Новорічна ялинка". Ці заходи здійснювались, як правило, із залученням працівників міліції, прокуратури, Міністерства охорони здоров'я України та місцевих органів влади, а також громадських інспекторів з охорони довкілля.
     З метою підвищення ефективності здійснення державного контролю за викидами забруднюючих речовин з відпрацьованими газами автотранспорту, проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з проблем забруднення атмосферного повітря автотранспортом впродовж 2004 року спільно з Департаментом Державної автомобільної інспекції МВС України було проведено два етапи операції "Чисте повітря". В його організації брали участь працівники органів Мінприроди України, Державтоінспекції МВС України, громадські організації.
     У 2004 році Міністерству вдалося зміцнити матеріально-технічну базу екологічних інспекцій. Були закуплені та передані інспекціям катери з трейлерами, автомобілі, прилади пічного бачення, біноклі, стаціонарні прилади радіаційного контролю, 13 комплектів приладів для контролю екологічних показників нафтопродуктів на загальну суму 6,3 млн. грн.
     За період діяльності Держлісінспекції, як урядового органу державного управління, було проведено 1847 перевірок лісокористувачів різних форм власності, за результатами яких складено 1595 протоколів про порушення вимог лісового законодавства, у тому числі, з них: 118 передано до судово-слідчих органів, притягнуто до адміністративної відповідальності 962 посадових особи та на 535 громадян накладено штрафів згідно вимог Закону України "Про адміністративні правопорушення" в сумі 100,3 тис. грн., стягнуто 82,8 тис. грн. (82,5%). На одного інспектора припадає понад 5,2 тис. га лісових насаджень для перевірки.
     Звіт щодо роботи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Державної екологічної інспекції розміщений на офіційному порталі Мінприроди (www.menr.gov.ua)

     (КОМЕНТАР: у цьому фрагменті листа є сама нахабна і цинічна брехня! Немає такого куточка в Україні, і немає такого дня, щоб масово не порушувалось природоохоронне законодавство. Статистика перевірок нічого не говорить, бо чимало з цих перевірок є проявами рекета контролюючого відомства (як і СЕС, пожежна охорона тощо) або змов з порушниками. Екологічна робота на митницях здебільшого зводиться до поборів.

     На всю Україна набрався лише 81 випадок подання справ до прокуратури. Та у добросумлінного районного інспектора одного стільки випадків за рік може набратись! Держінспекція разом з прокуратурою, зараз працюючи в Криму, десятками виявляє серйозні порушення земельного та природоохоронного законодавства. Але що можна сказати про якість її роботи в минулі роки, коли більшість цих же порушень екоінспекція "не помічала"?

     І зовсім нічого не чути про активну позицію екоінспекції, коли порушниками є державні органи або посадові особи. Наприклад, Міністерство транспорту з побудовою автобану на Одесу, каналу через ДБЗ без належних погоджень. - С.Ф.)

> 7) Забезпечити прозорість та обгрунтованість кадрової політики в природоохоронних органах і суміжних відомствах. На перших місцях мають стояти управлінський професіоналізм, освіта, природоохоронний досвід, нескомпрометованість антиекологічними чи корупційними діями, спроможність відстоювати екологічні принципи та конструктивно співпрацювати з громадськістю. Призначати Міністра, заступників, керівників природоохоронних управлінь на конкурсній основі з обов'язковим враховуванням думки громадськості.

 7. Прийом на державну службу здійснюється на підставі Закону України "Про державну службу", який передбачає зарахування на посаду за конкурсом, з кадрового резерву та шляхом стажування. Оголошення про конкурс публікуються у засобах масової інформації а також розміщуються на веб-порталі Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Кожен громадянин має можливість бути прийнятим на державну службу відповідно до професійних якостей та вимог Закону України "Про державну службу", Закону України "Про корупцію".

 (КОМЕНТАР: Ось так спокійно і впевнено пишеться неправда!

 Громадськість пише про необхідність конкурсів на усі посади починаючи з Міністра. На даний час без жодних кокурсів та жодних публікаціях у ЗМІ призначено Міністра та кількох заступників Міністра. Стосовно одного з заступників у громадськості немає впевненості - чи перевірялись щодо нього вимоги Закону "Про корупцію"? - С.Ф.)

> 8) Зобов'язати органи державного управління з залученням НУО провести ревiзiю так званих "програм" (нацiональних, державних, урядових, галузевих, обласних тощо), зокрема - в екологічній сфері. Анулювати тi з них, якi є пропагандистськими, а не управлiнськими документами. Розробляти Національні Плани Дій, зокрема для виконання зобов'язань України за міжнародними конвенцiями. Запровадити програмно-цiльовi методи управлiння та посади менеджерів з жорстко персоніфікованою відповідальністю за ефективне та прозоре управління, конкретність результатів, дотримання строків. Насамперед запровадити посаду вповноваженого КМУ з проблеми зміни клімату.

     8. Па даний час проходить перепогодження проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та державних цільових програм" підготовлений Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.
 Головною метою запровадження Порядку с впорядкування процесу розроблення та виконання державних цільових програм, що забезпечить посилення регулюючого впливу державу на процеси, що відбуваються в соціальній, економічній, науково-технологічній сферах суспільства.
     Проект Порядку містить комплекс систематизованих заходів, які охоплюють усі стадії програмного процесу від ініціювання розроблення державних цільових програм до припинення їх виконання.
     Затвердження проекту Порядку сприятиме вдосконаленню нормативно-правової бази у сфері програмно-цільового управління та забезпечить набуття прозорості та ефективності процесу розроблення та виконання державних цільових програм.
 Мінекономіки щорічно здійснює моніторинг та інвентаризацію державних цільових програм, метою якої є оптимізація діючих програм та зменшення їх кількості.
     Щодо посади вповноваженого КМУ з проблем зміни клімату повідомляємо що з метою забезпечення організації розроблення та координації впровадження національних стратегій та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату та Кіотського Протоколу постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 року №583 створена Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, головою якої с Віце-Прем'єр-міністр України.

     (КОМЕНТАР. Різних цільових програм Верховною Радою схвалено кілька сот. Більшість цих програм не мали належного обгрунтування, системи пріоритетів та реальних бюджетів. Існуючі програми, наприклад програма по Дніпру, дозволяють профінансувати надто широкий асортимент природоохоронних (і не дуже природоохоронних) заходів. Національних планів дій в Україні досі немає. І менеджерів, які несуть персональну відповідальність за виконання (чи невиконання) програм також немає.

     Згадана Міжвідомча Комісія відома своєю пасивністю - інколи не збирається по півроку та більше. Бо відповідальним за роботу МВК є один з віце-прем'єр-міністрів та міністр Мінприроди. За останні 6 років змінилось 6 міністрів та 5 віце-премєр-міністрів, і у кожного з них є десятки інших обов'язків. Позитивним в МВК є колегіальніть та представленість інтересів різних відомств. Але вона може бути лише наглядовим органом - всі її члени у різних відомствах мають великі обсяги власної роботи, і повсякденно працювати по РК ЗК ООН та Кіотському протоколу не можуть. Саме для цього потрібна персоніфікація відповідальності у Вповноваженого Кабміну. - С.Ф.)

> 9) Пiдтримати видiлення в державному бюджетi окремого екологiчного роздiлу, де буде баланс між надходженнями за природокористування та екологічними витратами. Податки, як і платежi за природокористування, мають сплачуватись насамперед в місцеві бюджети, де цi пiдприємства дiють та шкодять. Не менше 5% природоохоронних коштів має витрачатись на заходи екологічної освіти, просвіти та інформування, а до тендерів на ці заходи мають залучатись НУО.

     9. Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів регулюються бюджетним кодексом України.
     Відповідно до Бюджетного кодексу доходи Державного бюджету України включають, в тому числі, збори (платежі) за спеціальне використання природних ресурсів державного значення. Збори (платежі) за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення належать до доходів місцевих бюджетів, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів. Ці доходи включаються до загального фонду відповідних бюджетів.
     Статтею 10 Бюджетного кодексу визначено, що видатки бюджету класифікуються за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків) та за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).
     Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:
 1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;
 2) підрозділи та групи, її яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.
     Згідно наказу Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" від 27.12.2001 р. № 604 в функціональній класифікації бюджету виділено розділ "Охорона навколишнього природного середовища" (код 0500).
     Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом. Бюджетні програми мають певний код функціональної класифікації.
     З огляду на вищезазначене, вважаємо що "баланс між надходженнями за природокористування та екологічними витратами" має забезпечуватися під час формування та реалізації відповідних загальнодержавних, регіональних та місцевих цільових програм.
     Також вважаємо, що виділенню коштів на заходи екологічної освіти, просвіти та інформування, має передувати включення зазначених заходів у цільові програми, виконання яких мас здійснюватися в межах відповідних бюджетних програм,

     (КОМЕНТАР. Громадськість пише про просту річ: усі кошти зібрані "від природи" мають направлятись саме на цілі охорони природи. Раніше в бюджеті були окремо рядки про такі надходження та витрати, і витрати "на природу" завжди були меншими, ніж надходження "від природи". Тепер цей розрив маскується більш ускладненими формами бюджетного планування. Але Мінприроди навіть не намагається зібрати інформацію про витрати на цілі охорони природи у різних відомствах та органах місцевої влади, і міркує про баланс абстрактно.

     А про пріоритетніть екологічної освіти та просвіти, про державне замовлення на інформування, яке могли б виконувати і громадські екологічні організації Мінприроди взагалі промовчало. - С.Ф.).

> 10) Визнати, що так звана "політреформа" не обговорювалась з широкою громадськістю. Внести поправки до Конституцiї та законодавства, якi зазначали б право контролю громадянського суспільства за органами влади, силовими структурами та політичними партіями. На основі аналізу причин МАСОВОСТІ посадових та інших злочинів, вчинених посадовими особами в період правління Кучми, та суспільних обставин, які їм сприяли внести зміни до Закону України"Про державну службу", законів про силові структури та інших законів, які формують систему влади в Україні.


 10. Дане питання відноситься до компетенції Головного управління державної служби України.

 (КОМЕНТАР. Хоча ця пропозиція громадськості знову ж здебільшого стосується Президента, деякі міркування щодо можливості громадського контролю за Мінприроди його спіробітники все ж могли б виказати. Але з того, як вони відповідали на пропозиції громадськості раніше у цій відповіді, необхідність такого контролю є очевидною! - С.Ф.)