7.6. ПРО ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Низька якість нормотворчості в Україні обумовлена несприйняттям її як індустріального процесу.

 

7.6. ПРО ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Оскільки щорічно продукується кілька тисяч нормативних документів, можна говорити про певну бюрократичну ІНДУСТРІЮ. Якість у всякій індустрії забезпечується насамперед СТАНДАРТИЗАЦІЄЮ та ПРОЦЕДУРАМИ КОНТРОЛЮ. Почати треба з впорядкування словників для нормотворчості, щоб, зокрема, слово “екологія”, яке означає галузь загальної біології, не використовувалось замість “охорони довкілля” як у Державній програмі розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року або деякий час – у недолугій назві “Міністерство екології та природних ресурссів”. Потрібно унормовати переклад міжнародних документів. В Законі “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” написано неправильно “Орхус”, а в українському тексті Конвенції написано правильно “Оргус”, натомість є інші суттєві неточності в перекладі.

Потрібно затвердити перелік видів нормативних документів та стандарти на кожний з них, щоб концепцію не плутати з стратегію, а план дій з програмою. Потрібна обгрунтована ієрархія законодавства – щоб постановою Кабміна неможливо було обмежувати дію Закону, і щоб Закон про бюджет щороку не вносив корективи у Закон про охорону довкілля. Подібно тому, як проектним уставновам заборонено використовувати у проектах (крім експериментальних) обладнання, що не випускається промисловістю серійно, так і в регламенті нормотворчого процесу треба заборонити прийняття рішень, способи та засоби реалізації яких невідомі.

Що цікаво, ці вимоги здорового глузду закріплені в стандартах якості управління ISO 9000, прийнятих в Україні.

Таке впорядкування вкрай потрібне, але може вплинути лише на технічну якість. Глибинні недоліки українського законодавства обумовлені вартісно-світоглядними негараздами української політеліти.