7.2. ПОСТАНОВА КАБМІНУ ОБМЕЖУЄ ЗАКОН “ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ”

Показник безладу: підзаконнним актом фактично зупинено дію Закону.

 

7.2. ПОСТАНОВА КАБМІНУ ОБМЕЖУЄ ЗАКОН “ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ”

Згідно з ст. 7 Закону “Про екологічну експертизу”, Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища. …” Оскільки замовники, проектанти та підрядники за багатьма проектами мали головний біль від необхідності реагувати на зауваження екологічної ескспертизи, то вони давно мріяли про можливість уникати її.

В діючих до 2002 р. “Правилах організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва державна екологічна експертиза стосувалась інвестиційних програм та проектів будівництва об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, а також тих, будівництво і експлуатація яких можуть негативно впливати на стан навколишнього середовища, які у кожному конкретному випадку визначаються у робочому порядку Мінекобезпеки та його органами на місцях”.

При підготовці постанови КМУ від 11 квітня 2002 р. N 483 Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи друга частина цього визначення, починаючи зі слів “а також тих” кимось була тихо відрізана. Фактично еспертиза нині застосовується лише до особливо небезпечних в екологічному відношенні обєктів з переліку, визначеного в Постанові КМУ від 27 липня 1995 р. N 554 Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

На думку С.Таращука, Постановою Кабміна №483 була протизаконно скасована дія важливої норми Закону Про екологічну експертизу”, прийнятого Верховною Радою. Але ВРУ цієї зухвалості не помітила!