6. ПЕРША (ІНФОРМАЦІЙНА) КОМПОНЕНТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ