6.3. СВІТОГЛЯДНА РІЗНИЦЯ У СТАВЛЕННІ ДО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН

Прірва у ставленні до громадян між чиновниками українськими та західноєвропейськими  проявляється насамперед у інформаційній політиці

 

6.3. СВІТОГЛЯДНА РІЗНИЦЯ У СТАВЛЕННІ ДО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН

Велика і принципова, але неусвідомлена, різниця в реальній інформаційній політиці між чиновниками західноєвропейськими та пост-радянськими полягає в ставленні громадян. Західний чиновник вважає, що будь-який платник податків та виборець є ПОТЕНЦІЙНО КОМПЕТЕНТНИМ у прийнятті рішень з питань, якими займаються вищі посадові особи держави. Бо податкоплатник створює матеріальну базу (бюджет) влади, отже перед ним треба звітувати - як витрачено його гроші.

Але ще важливіша інша роль громадянина - виборець, який приймає біля виборчої скриньки рішення про найм на найвищі державні посади. Отже, люди які визнаються КОМПЕТЕНТНИМИ для обрання влади, є потенційно компетентними у розв'язанні будь-яких питань, якими займається ця влада - включно з Президентом, Міністрами та депутатами парламенту. Слово ПОТЕНЦІЙНО є важливим - все таки не реально компетентним, а потенційно. А чи відбудеться перехід до реальної компетентності - залежить від ІНФОРМАЦІЇ, наявної у цього громадянина.

Через те один з найперших обов'язків західних чиновників - підготовка та поширення інформації для громадян. Їх справа - підготувати таку інформацію з усіх питань державного управління (зокрема і стану довкілля, і екологічної політики) та поширити усіма можливими способами - через бібліотеки, на сайтах, в листівках та буклетах, які розкладаються для вільного отримання на вокзалах, у магазинах, на станціях метро тощо. А чи стане вникати громадянин, чи буде він трусити урядовців з цих питань - такого питання не ставиться.

Це є підгрунтям не лише Оргуської Конвенції, але і всієї системи державного управління в Європейському Союзі. Матеріальним наслідком такої політики є суттєво інша структура бюджетів - в них велика частка йде на діяльність зі збору, обробки та поширення інформації. ШИРОКЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ Є ОДНИМ З ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ В РАЇНАХ ЄС.