1. ЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН З ЕКОПОЛІТИКОЮ ДЕРЖАВИ

Забезпечення екологічних прав громадянина (індивида) є обов'язком держави, який має здійснюватись через ЕКОЛОГІЧНУ ПОЛІТИКУ.

 

1. ЗВЯЗОК ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН З ЕКОПОЛІТИКОЮ ДЕРЖАВИ

В науково-практичному коментарі "ЕкоПрава"-Харків до базового Закону “Про охорону наколишнього природного середовища” [1] екологічні права визначено як "правові приписи, які а) звернуті до законодавця і визначають зміст екологічної політики...". Тобто забезпечення екологічних прав громадянина (індивида) є обов'язком держави, який має здійснюватись через ЕКОЛОГІЧНУ ПОЛІТИКУ.

В преамбулі базового закону сказано, що екологічна політика України спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Право на безпечне довкілля специфічне тим, що конкретизується у надто багатьох вимірах – чисте повітря, вода, продукти, грунти, ліси та інші ландшафти, біорізноманіття, поводження з відходами, захист озонового шару, проблема зміни клімату, опустелювання тощо. Вже з 1992 року в Україні видаються “Національні доповіді про стан довкілля”, які містять чимало фактів про екологічне неблагополуччя по більшості з цих напрямків, але дуже мало інформації про те - ЩО САМЕ І ЯК САМЕ РОБИТЬ ДЕРЖАВА для подолання цих проблем?

Громадським екоактивістам не має сенсу повторювати зміст казенних доповідей, а навпаки – написати більше саме про екологічну політику держави та дати ГРОМАДСЬКУ ОЦІНКУ цій політиці. Потрібен УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ перехід від моря фактів про порушення екологічних прав окремих громадян та цілих громад чи навіть про дотримання окремих положень законодавства до виявлення ГОЛОВНИХ ПРИЧИН проблем, системної побудови механізмів для передбачення та запобігання виникненню цих порушень.

Оскільки екологічні проблеми створюють всі, отже і розвязувати їх можливо лише через ЗРОЗУМІЛІСТЬ УСІМ найголовнішого у цій сфері та поступове залучення усіх до розвязання Чим глибшими за наслідками мають бути зміни, тим яснішими та переконливішими мають бути їх обгрунтування. Через те хороший аналіз екополітики мусить бути чітким та зрозумілим.