Стокгольмська конвенція вступила в силу

Стокгольмська Конвенція про стійкі органічні забруднювачі була прийнята та відкрита для підписання на Конференції повноважних представників, що проходила у Стокгольмі 22-23 травня 2001 року. Підписана Україною 23 травня 2001 року.

 
17 травня 2004 р. Стокгольмська конвенція вступила в силу.
 
Конвенція передбачає для країн-учасниць виконання основних зобов’язань:
 
1) заборона та/або здійснення заходів, що є необхідними для ліквідації виробництва та використання, а також імпорту/експорту наступних речовин: альдрин, хлордан, дильдрин, ендрин, гептахлор, гексахлорбензол, мірекс, токсафен, поліхлоровані дифеніли (ПХД);
 
2) обмеження виробництва/використання ДДТ та поліхлорованих дифенілів, екологічно безпечне видалення ПХД не пізніше 2028 року;
 
3) розробка плану дій та національної стратегії щодо зменшення або ліквідації викидів СОЗ в результаті їх ненавмисного утворення:
поліхлорованих дибензо-n-диоксинів та дибензофуранів (ПХДД/Ф);
гексахлорбензолу (ГХБ);
поліхлорованих дифенілів (ПХД);
 
4) сприяння впровадженню найкращих наявних методів у сфері охорони довкілля щодо зменшення або ліквідації викидів СОЗ тими джерелами, які вже існують або будуть створені у майбутньому.