“Бензинове” протистояння у Чорткові.

Уже два роки у Чортові триває протистояння між частиною депутатів, ЕГО «Зелений світ» та «Лікарською еко-ініціативою» з одного боку, і мерією міста — з другого.

Конфлікт розгорівся довкола питання будівництва автозаправної станції в одному з житлових мікрорайонів міста, поблизу дев'ятиповерхівок не вулиці Незалежності.
Відбулося вже кілька сесій міськради. І ось останнє її рішення остаточно дало зелене світло фірмі «Авіас-плюс» на таке будівництво.
З цього приводу до редакції звернулися представники громадської організації «Лікарська еко-ініціатива».
 
—   Коли   ми  дізналися   про   місце вибору земельної ділянки під будів-ництво АЗС, то вельми здивувалися: хіба можна розміщувати такі об'єкти у житловій зоні? — розповідає член цієї організації, заступник директора Чортківського   медичного   коледжу Василь Панасюк. — Екологічна ситу-ація у Чорткові загальновідома: місто належить до четвертої зони радіоло-гічного забруднення, розташоване в долині, даються взнаки пилюка і за-газованість, у жахливому стані доро-ги.   Усе   це   —   гримуча   суміш   для чортківців.
«Сусідами» майбутньої АЗС, окрім житлових будинків, стануть середня школа № 5, хлібокомбінат та церква св. Володимира.
—  Ми не проти будівництва зап-равних взагалі, — доповнює розповідь свого   колеги   викладач   медколеджу Зіновія Грабовецька, — але хочемо, аби і ці,   і   майбутні   АЗС   будували лише за межами міста. На сьогодні зібрано майже тисячу підписів меш-канців мікрорайону, але ніхто не зва-жив на думку людей. Очевидно, трьох заправних на трасі, що веде на Тер-нопіль, двох — у напрямку на Чернівці (одна з них газова], видалось зама-ло, тому вибрали місце ще для двох АЗС'уже у житловій зоні.
Такі ж міркування вислухала я від депутатів міськради Марії Кузик і Михайла Кота, які на сесіях голосували проти будівництва тієї АЗС. Та-кож наболілим поділився Богдан Батринчук: нині депутат районної ради, який до цього 13 років поспіль був депутатом міськради. Це депутати, з якими мені вдалось зустрітися того дня, коли була в Чорткові. А всього тих, хто голосував лроти, — 11 чо-ловік.
—  Вішення про будівництво АЗС, на мою думку, суперечить здоровому глуздові, — прокоментувала М. Кузик. — На сесії мер міста М. Вербіцький переконував депутатів, що ця АЗС не зашкодить нікому і що «в світі всюди так». Але ж ми не той світ, про який говорить голова. У нас екологічних проблем виста-чає.
На місці, де незабаром має виро-сти нова АЗС, вже вирито котлован, але подальші роботи призупинені до рішення суду. Рішення червневої сесії міськради оскаржив, як неправомір-не, Олександр Степаненко — лікар, координатор ЕГО «Зелений світ», член депутатської комісії з екополітики та природокористування Тернопільської облради.
—  Екологічна експертиза проводи-лась без представника  наших рай-онних організацій, — зазначив 0. Сте-паненко. — Ми маємо свої аргумен-ти. Загазованість у нашому місті не витримує  жодної критики,  особливо на вулицях Князя Володимира Вели-кого та Незалежності, а поява АЗС призведе до ще інтенсивнішого руху транспорту в цьому мікрорайоні. До речі, у 1998—1999 рр. саме завдя-ки ЕГО «Зелений світ» була проведе-на громадська екологічна експерти-за   й   припинено   будівництво   авто-заправної станції на вулиці 0. Гонгадзе в Чорткові.
Після довгих митарств і протисто-яння з владою одинадцять депутатів, які голосували проти, офіційно зняли з себе відповідальність за наслідки дій міськради. Заслуговує на увагу такий факт: під актом вибору зе-мельної ділянки під будівництво АЗС категорично відмовивйя поставити свій підпис начальник екологічної інспекції у Чортківському районі Валерій Воз-ний. Замість нього у тому документі підписався його колега з Тернополя.
Міський голова Чорткова Михайло Вербіцький відкидає будь-які звину-вачення частини депутатів та місце-вих екологів на свою адресу:
—   Є   генеральний   план   забудови міста, і там відведено місце під бу-дівництво АЗС саме на вулиці Незалежності. Генплан, у свою чергу, проектували у львівському інституті «Львівміськпроектбуд». Матеріали пройшли усі потрібні висновки й ек-спертизи, під ними стоять підписи посадовців. Ми також врахували й думки людей — жителів того мікро-району: саме через їхні протести «посунули» заправку на 50 метрів вище. Вісім свердловин з питною водою, дві з яких діючі, розташовані на безпечній відстані від майбутньої АЗС.
М. Вербіцький запропонував огля-нути місце розташування майбутньої АЗС.
З того, що побачила, слід визнати: свердловини, що на території військової частини, — на достатній відстані від об'єкта будівництва.
— А тепер подивіться, де збудова-но церкву: посеред дороги, — комен-тує М. Вербіцький. — Хіба для неї тут місце? Свого часу в Чорткові гостро обговорювалось питання про не-доцільність такого будівництва. І мені дивно, що питання будівництва ав-тозаправної пов'язують із сусідством церкви. Спочатку створюють пробле-ми, а потім кричать: заправна біля церкви!
На думку міського голови, проти розташування АЗС від «Авіас-плюс» в тому мікрорайоні протестують кон-куренти — власники інших заправ-них, які є депутатами міськради, вони ж підбивають й інших народних об-ранців. Торгують вони пальним низь-кої якості, тому передбачають, що прийде більш сильний конкурент зі своїми цінами, сервісом і якістю. У цій бензиновій епопеї голова вбачає навіть політичний підтекст, бо вва-жає себе симпатиком блоку В. Ющенка «Наша Україна».
Представники «Лікарської еко—ініціа-тиви» та ЕГО «Зелений світ», депутати міськради, серед яких теж, до речі, є прихильники «Нашої України», не зби-раються сидіти склавши руки. Нещо-давно вони поширили звернення до мешканців міста під промовистою на-звою «Час бити на сполох, час!».
«Бензинове» протистояння у Чор-ткові досягло апогею. Чи можлива розумна розв'язка конфлікту на цій стадії?
ІРИНА МАДЗІЙ
З газети „Вільне життя” № 111 від 13 жовтня 2004 року із збереженням стилістики та орфографії без скорочень. 
Михайло Ковальчук – голова Гусятинської районної організації Всеукраїнської екологічної ліги, керівник дитячо-молодіжної екологічної організації „Медобори”
1. 11. 2004 р.