Ландшафтний парк на берегах Серету

У Чортові при сприянні обласної ради і допомозі природоохоронних організацій „Українська річкова мережа”, „Чорноморська програма „Wetlands International”, ЕГО „Зелений світ” та районної ради відбулася регіональна нарада-семінар „Перспективи створення заповідних територій у басейні річки Серет”, у якій взяли участь науковці з Тернополя, і Львова, представники природоохоронних відомств області і сусідніх з Чортківщиною районів. 

Згідно обласної „Програми формування регіональної екологічної мережі Тернопільської області на 2001-2015 роки” передбачено створення кількох нових національни (НП) та регіональних ландшафтних парків (РЛП), які об’єднали б у єдине ціле  існуючі території та об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) області.  За рахунок цього площа  земель ПЗФ  у відсотках до площі області має скласти 12,5%, а зараз складає 8,42%. 
У межах Західно-Подільського Придністров’я  окремими дослідниками та екологами визнається доцільним  формування так званого „Серетського екологічного коридору”, який би мав пов’язати географічно та функціонально природний заповідник „Медобори” та національний парк „Дністровський каньйон”. Тому чортківським ЕГО „Зелений світ” запропоновано створення регіонального ландшафтного парку „Середньосеретський” („Моклеків”) у середній течії річки Серет.
Саме з цією метою ЕГО „Зелений світ” розроблено і ухвалено Проект концепції по створенню регіонального ландшафтного парку у якому  кваліфіковано визначено роль, місце та модель РЛП, здійснено опис території та дана її еколого-географічна характеристика. Також визначено проблеми, на які спрямовано діяльність по створенню РЛП та їх цілі. Окремо була розроблена робоча карта-схема до проекту, що охоплює 20 природних ландшафтів у долині річки Серет. 
Крім цього під час семінару працювала фотовиставка робіт на якій було зображено найцікавіші природні та культурні пам’ятки на території природних ландшафтів у долині річки Серет. Слід зауважити, що всі роботи є власним надбанням ЕГО „Зелений світ” та громадської організації екологічний клуб „Ковчег” і зроблені на високому професійному рівні.  
Тобто, ЕГО „Зелений світ” проведена велика організаційно-пошукова та підготовча робота по створенню регіонального ландшафтного парку у середній течії річки Серет.
Даний семінар, як і вся діяльність ЕГО „Зелений світ”, є повчальною для громадських екологічних організацій Тернопільщини та і всієї екологічної громадськості на національному рівні, як приклад практичної реалізації громадської ініціативи та співпраці з державними та місцевими органами влади на місцевому та регіональному рівнях у справі збереження природної та історико-культурної спадщини на шляху до збалансованого природокористування та сталого розвитку.
Михайло Ковальчук – голова Гусятинської районної організації Всеукраїнської екологічної ліги, керівник дитячо-молодіжної екологічної організації „Медобори”