Ландшафтний парк на берегах Серету

Наукова нарада-семінар

У Чортові при сприянні обласної ради і допомозі природоохоронних організацій „Українська річкова мережа”, „Чорноморська програма „Wetlands International”, ЕГО „Зелений світ” та районної ради відбулася регіональна нарада-семінар „Перспективи створення заповідних територій у басейні річки Серет”, у якій взяли участь науковці з Тернополя,  Львова, представники природоохоронних відомств області і сусідніх з Чортківщиною районів.

Перед присутніми виступив керівник секретаріату обласної ради Генадій Яворський. Він зокрема сказав:
- Серет є основним джерелом водопостачання найбільших міст області, серед яких Тернопіль, Теребовля та Чортків. Природно, що від екологічного стану цієї річки залежить водопостачання майже четвертої частини населення області. А якщо брати до уваги що Серет є важливою притокою Дністра, то значення Серету виходить за межі нашої області.
І хоча у нас дещо кращі можливості з водопостачанням, ніж у південних областях чи Львові, - ситуація на Тернопільщині теж не проста, особливо в зоні так званого сухого Поділля. Окрім природних факторів, її ускладнює наявність Малашівського сміттєзвалища, яке міститься поблизу річки Серет, у водоохоронній зоні водозабору Тернополя, і куди, незважаючи на заборону, і далі стихійно вивозять тверді відходи з обласного центру.
Необхідність консервації Малашівського сміттєзвалища і створення на базі Івачівського водосховища заповідника назріла вже давно.
На жаль, через неузгодженість у діях рад різних рівнів, відсутність наполегливості у влади справа далі розмов вже не просувається.
Доповідь про екологічні, соціально-культурні, етичні, естетичні та інші аспекти створення заповідних територій  виголосив секретар комісії облради з екополітики, природокористування та сталого розвитку Олександр Степаненко. Він зокрема зазничив:
- У нашому регіоні природні ділянки збереглися лише в складі територій  держлісфонду та на окремих землях у малій долині Серету і його допливів. Вони зазнають дедалі активнішого руйнівного впливу, хоча в більшості випадків є неперспективними для інтенсивного господарського освоєння ( в основному це крутосхили, заплавні і водоохоронні зони). У той же час ці ділянки найбільш цікаві з точки зору збереження  біологічного та ландшафтного різноманіття, їх водоохоронного, грунтозахисного, кліматорегулюючого, оздоровчого і навіть чисто естетичного значення.
Уваги щодо надання заповідного статусу, мабуть, заслуговують прибережні природні лісові масиви на пагорбах та схилах поблизу сіл Скоморошого, Скородинців, Гриня, Росохача, у чортківському передмісті Бердо тощо.
Унікальною особливістю берегів Серету в його нижгій течії є формування каньйоноподібної долини із стрімкими схилами –„стінками”, що утворені древніми геологічними породами: пісковиками різних геологічних епох, силурійськими сланцями, гіпсами. „Серетські стінки” можна побачити в Білій, Чорткові, Угрині, Росохачі, Сосулівці. З усього світу прибувають туристи, щоб побачити печеру Млинки, якою багато років опікується чортківський спелеоклуб „Кристал”...
Доповідач також зазначив, що ідея створення заповідних територій на берегах Серету виникла ще в 1997 році. Наступного року сесія райради затвердила відповідне рішення. Проведені ґрунтовні наукові напрацювання. Отже, на часі ідею втілити в життя.
Своїми думками  з учасниками семінару поділився професор педагогічного університету імені Гнатюка Любомир Царик, завідуючий відділом контролю заповідних територій державного управління охорони природного середовища в області  Ігор П’ятківський, викладачка Чортківського педучилища імені О.Барвінського Оксана Помозибіда, викладачка Бережанської гімназії  Галина Проців, науковий працівник Бережанського державного історико-архітектурного заповідника Надія Волинець.
Цікавим був і виступ керівника дитячо-молодіжної екологічної організації „Медобори”, голови Гусятинської районної організації Всеукраїнської екологічної ліги Михайла Ковальчука про досвід громадської організації в популяризації краєзнавчої справи та „зеленого туризму”.
Жвава велося й обговорення доповідей та виступів. Усі зійшлися на тому, що створення заповідних територій у басейні річки Серет на часі.
Учасників наради-семінару вітав на Чортківщинні  голова райдержадміністрації Степан Левчук.
Григорій ГРЕЩУК
З газети „Свобода” № 28-29 від 20 березня 2004 року із збереженням стилістики та орфографії з незначним скороченням. 
Коментуючи допис пана Григорія Грищука слід зауважити, що ініціатором проведення семінару „Перспективи створення заповідних територій  у басейні річки Серет” було власне еколого-гуманітарне об’єднання „Зелений світ”, організації яка є активним членом Української річкової мережі. Даний семінар був проведений за допомоги Чорноморської Програми Wetlands International та за сприяння Тернопільської обласної та Чортківської районних рад.
Згідно обласної „Програми формування регіональної екологічної мережі Тернопільської області на 2001-2015 роки” передбачено створення кількох нових національни (НП) та регіональних ландшафтних парків (РЛП), які об’єднали б у єдине ціле  існуючі території та об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) області.  За рахунок цього площа  земель ПЗФ  у відсотках до площі області має скласти 12,5%, а зараз складає 8,42%. 
У межах Західно-Подільського Придністров’я  окремими дослідниками та екологами визнається доцільним  формування так званого „Серетського екологічного коридору”, який би мав пов’язати географічно та функціонально природний заповідник „Медобори” та національний парк „Дністровський каньйон”. Тому чортківським ЕГО „Зелений світ” запропоновано створення регіонального ландшафтного парку „Середньосеретський” („Моклеків”) у середній течії річки Серет.
Саме з цією метою ЕГО „Зелений світ” розроблено і ухвалено Проект концепції по створенню регіонального ландшафтного парку у якому  кваліфіковано визначено роль, місце та модель РЛП, здійснено опис території та дана її еколого-географічна характеристика. Також визначено проблеми, на які спрямовано діяльність по створенню РЛП та їх цілі. Окремо була розроблена робоча карта-схема до проекту, що охоплює 20 природних ландшафтів у долині річки Серет. 
Крім цього під час семінару працювала фотовиставка робіт на якій було зображено найцікавіші природні та культурні пам’ятки на території природних ландшафтів у долині річки Серет. Слід зауважити, що всі роботи є власним надбанням ЕГО „Зелений світ” та громадської організації екологічний клуб „Ковчег” і зроблені на високому професійному рівні.  
Тобто, ЕГО „Зелений світ” проведена велика організаційно-пошукова та підготовча робота по створенню регіонального ландшафтного парку у середній течії річки Серет.
Даний семінар, як і вся діяльність ЕГО „Зелений світ”, є повчальною для громадських екологічних організацій Тернопільщини та і всієї екологічної громадськості на національному рівні, як приклад практичної реалізації громадської ініціативи та співпраці з державними та місцевими органами влади на місцевому та регіональному рівнях у справі збереження природної та історико-культурної спадщини на шляху до збалансованого природокористування та сталого розвитку.
 
Михайло Ковальчук – голова Гусятинської районної організації Всеукраїнської екологічної ліги, керівник дитячо-молодіжної екологічної організації „Медобори”
19.04.2004 р.