Нам є кого наслідувати

За 120 років ведення гірничих розробок на Криворіжжі місто розрослося до 700-тисячного поселення з величезним клубком екологічних проблем. Від цього не врятували ні  панування  стовідсоткової державної власності з її плановою економікою, ні державний контроль у всіх сферах життя.
  Як відомо, промислові розробки залізних руд у цьому басейні було розпочато у 1881р. завдяки ініціативі та активній участі поміщика Верхньодніпровського повіту, промисловця і видатного громадського діяча Олександра Поля.
  Суттєво, що , прокладаючи перші стежки до природних скарбів, передові промисловці намагалися знайти такі рішення, які, за теперішньою термінологією, можна назвати екологічними.
  Наш колега, полтавський просвітянин Валентин Сакун, перебуваючи на гостинах у нашому місті, склав і передав нам реферат, створений за матеріалами книги Ігора Кочергіна “Олександр Поль: мрії, спадщина, справи…” (Дніпропетровськ, 2002р. ).
Наведемо кілька фактів.
  Гласного Катеринославського губернського земства Олександра Миколайовича Поля цікавило все, що стосувалося обов’язків земства, в тому числі і питання охорони навколишнього середовища. Виступаючи проти забруднення річок, він пропонував клопотатись про введення законів, які б  під загрозою великого штрафу забороняли “вимочування льону і конопель у всіх водоймищах: ставках, річках тощо”. На його думку, це призводило до виникнення чуми рогатої худоби, з якою часто доводилося боротися ветеринарній службі губернського земства. Він вважав, що треба ввести практику щеплення тварин. О.М.Поль був активним захисником дикої природи і закликав до дотримання законів, які забороняли полювання на дичину в недозволений час. З цього приводу О.М.Поль заявив, що він “є захисником не тільки куріпок, але й інших птахів через те, що в наших лісах, до цього часу повних дичини, зараз вона вивелась”. Лісові масиви теж були предметом уваги Олександра Поля. Він разом з гласним О.О.Костянтиновим підтримав ідею гласного Г.А.Чуйкевича про звільнення від податків земель, на яких розводився ліс. Це, на їх думку сприяло б лісорозведенню в губернії. Рідний край був дорогим для О.М.Поля не тільки з культурної та економічної точок зору. Він любив свою батьківщину за її неповторну красу і надзвичайну природу.

Матеріал “Просвіти”.