Річка Білавіна, прости…

Річка Білавіна, прости…

За результатами акцій з громадського моніторингу малих річок регіону, проведеному чортківськими «зеленими», найчистішою і багатою на біо-ландшафтне різноманіття майже на усьому протязі виявилася мала річка Білавіна, яка протікає через ліс з такою ж назвою та через прегарну «Лазоркову Долину». З цією річкою усе й справді було б майже ідеально, якби біля свого впадіння у Серет вона не потрапляля у село Росохач. Оця ділянка річкової долини вже рясніла брудними слідами людини, яка не знати чому вважає себе розумною.
Білавіна , прости…

На протязі 2003 – 2004 років двома недержавними природоохоронними організаціями Чорткова: об’єднанням «Зелений Світ» та молодіжним еко-клубом «Ковчег» виконувався початковий етап створення у долині р. Серет регіонального ландшафтного парку «Моклеків» (РЛП «Середньосеретський»). Зазначимо, що ініціатива створення регіонального ландшафтного парку у середній течії р. Серет належить чортківському ЕГО «Зелений Світ» - об’єднання намагається популяризувати її вже на протязі 5 років.
В процесі обстеження серетських природних ландшафтів було  виявлено чимало цікавих з точки зору заповідання ділянок, розташованих у ярах малих річок – допливів Серету. Це річки : Перейма, Потік, Білий Потік, Млинка, Білавіна, Черкаска та ін. На нашу думку, ці ландшафти також повинні увійти і склад територій “серетського екологічного коридору”, як органічні елементи регіональної екомережі. Адже саме долини малих річок, на думку екологів, мають найбільший потенціал в оздоровленні довкілля, і саме вони потребуть особливої охорони в зв’язку з відносно невеликою здатністю до самоочищення.
Ми також виявили чимало випадків нераціонального, а іноді - просто злочинного ставлення до річок. З тим, аби узагальнити, сформулювати та донести результати своїх спостережень до органів влади та землекористувачів, ми вдалися до пошуків доступної нам, простої методики комплексного екологічного моніторингу . Оптимальною та простою у цьому сенсі нам здалася «тестова методика оцінки стану малої річки» (автор: Роман Хімко, Інститут екології Національного екологічного центру України). Нею передбачено візуальну оцінку стану річки за 26-ма тестовими питаннями, такими як : швидкість течії, стан русла, характер дна, візуальна характеристика річкової води, засміченість русла та прибережної захисної смуги, оцінка стану заплави та виду  її господарського використання, характер водяної рослинності, сліди водної ерозії т. ін. По ряду пунктів оцінки методика Р. Хімка включає опитування місцевого населення. Результати спостережень за допомогою тестової таблиці трансформуються у цифрові оцінки стану річки за кожною з ознак її стану. Показники стану річки, які для її здоров’я є найсуттєвішими, дають більшу кількість балів.   Бали за кожною ознакою оцінки сумуються. За даною методикою річка у доброму стані повинна отримати найвищий бал. Річка з поганим станом – відповідно - невисокий. За результатами наших обстежень, малі річки -  допливи Серету отримали наступні оцінки: Перейма – 184 бали, Білий Потік – 175 балів, Млинка – 131 бал, Білавіна – 207 балів, Черкаска – 139 балів.
Такі показники свідчать , що стан усіх обстежених  річок можна оцінити , як відносно задовільний, але у них усіх активно розвиваються негативні деградаційні зміни. Необхідно застосувати термінові заходи для їхнього призупинення. У цьому зв’язку методикою моніторингу передбачено складання типових актів обстеження річок та подачу відповідних зауважень, рекомендацій та вимог до органів місцевого самоврядування та екоінспекції.

Олександр Степаненко
ЕГО Зелений Світ