Перший крок зроблено. Шлях здолає той, хто йтиме.

На протязі вже декількох років чортківське ЕГО “Зелений Світ” виступає з ініціативою утворення у долині лівого допливу Дністра р. Серет регіонального ландшафтного парку (РЛП) “Моклеків” - багатофункціональної заповідної території, на якій повинні охоронятися природні та історико-культурні пам’ятки краю, а також створюватися передумови переходу до сталого розвитку. Як відомо, сталий розвиток (sustainable development) базується на принципах врахування інтересів прийдешніх поколінь та гармонійного поєднання економічних, соціо-культурних та екологічних чинників розвитку…

 

Пропонована “Зеленим Світом” назва ландшафтного парку походить від історичного топоніму „Моклеків” („Моклеков”) – саме так називалося поселення княжої доби, що знаходилося на березі Серету орієнтовно у районі с. Біла. „Моклеков” згадується у давніх історичних джерелах, зокрема у „Літописі Руському” -  у одному ряді з іншими містами Галицької (“Червоної”) Русі - Галичем, Теребовлею, Збаражем -  та у зв’язку з подіями княжих воєн 1214 року. Застосування у назві ландшафтного парку топоніму “Моклеків”, за нашим задумом, повинно повернути із забуття це цікаве історичне ім’я. Управління екології та природних ресурсів пропонує свій варіант назви майбутнього РЛП – “Середньосеретський”, який на нашу думку є схоластичним і просто складним до вимови.
Цікаво, що до 1960 року у Тернопільській  області практично не існувало об’єктів природно-заповідного фонду. Їх було представлено лише чотирма старовинними парками площею 64,5 га. Сьогодні на Тернопіллі функціонують 542 об’єкти ПЗФ загальною площею 116527 га. Частка заповідних земель досягла 8,4 %, що перевищує завгальноукраїнський рівень, але є вочевидь недостатнім у порівнянні з рівнями заповідності у більшості європейських країн. До того ж, основну частину наших охоронних територій області складають взаємно ізольовані об’єкти низького ступеня заповідності. В той же час чільним елементом «Європейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття”, став процес заснування „Всеєвропейської екологічної мережі” (ECONET) – транскордонної системи географічно та функціонально взаємопов’язаних природних територій. В результаті існуючі природні парки через систему екологічних коридорів, відновлюваних та буферних зон повинні поєднуватися в єдину екомережу. Це мало б сприяти ефективності виконання покладених на них завдань – а йдеться про збереження природної спадшини континенту, створення умов для туристичної діяльності, оздоровлення та відпочинку, розвитку екологічно дружніх форм сільського та водного господарства, лісівництва, енергетики ужиткових народних промислів і т. ін.

Основним документом, яким сьогодні встановлено головні пріоритети у справі заповідання на Тернопіллі є обласна „Програма формування регіональної екологічної мережі на 2002 – 2015 роки. На Західному Поділллі та у Придністров’ї, “Програмою” планується формування кількох мерідіональних природних коридорів на основі ландшафтів долин річок Стрипи, Серету та Збруча. Екокоридори повинні географічно та функціонально  поєднати найбільш цінні заповідні землі „Медоборів”, регіону “Розточчя” та Дністровського каньйону широкими смугами охоронних територій, розміщених вздовж річкових долин. В межах «Серетського природного коридору”, який мав би пролягти на землях Зборівського, Тернопільського, Теребовлянського, Гусятинського, Чортківського, Заліщицького та Борщівського районів, і намічено створення РЛП „Середньосеретський”. На цей парк покладається завдання охорони цінних ландшафтів річкових долин: заплавних лук, боліт, прируслових крутосхилів, лісів, водних об’єктів, а також природних   ландшафтів, які у поєднанні з пам’ятками архітектури мають історико-культурне значення.

У 2003 році ініціативи чортківських “зелених” у справі заповідання отримали конкретну підтримку в рамках загальнонаціонального проекту “Збережи свою річку”, що реалізується  коаліцією “Українська річкова мережа” за сприяння міжнародної організації “Wetlands International” та урядових структур Королівства Нідерланди. Власним проектом ЕГО “Зелений Світ”, що реалізовувався протягом 10 місяців у партнерстві з молодіжним еко-клубом “Ковчег”, було передбачено проведенння двох циклів пошукових експедицій у долинах Серету, та його допливів,  малих річок Білий Потік, Млинка, Білавіна, Черкаска – восени 2003 та навесні 2004 року. В ході експедицій напрацювано початковий масив описової, фото- картографічної інформації, яка знадобиться при розробці наукового обгрунтування доцільності створення майбутнього ландшафтного парку.  11 березня у Чорткові відбувся семінар "Перспективи створення заповідних територій у басейні р. Серет", організований “Зеленим Світом” за сприяння Тернопільської обласної  та Чортківської районної рад, обласного управління екології та природних ресурсів. Наочною ілюстрацією нематеріальної, чисто естетичної цінності природних ландшафтів, що пропонуються для заповідання, стала виставка фотографії “Дивлячись у дзеркало Творця”. У квітні-травні 2004 року виставка експонувалася у приміщеннях Чортківської районної ради, центральної бібліотеки, Чортківській гімназії ім. М. Шашкевича, Чортківському державному медичному коледжі. За результатами діяльності по проекту видано ілюстрований бюллетень з викладенням концепції створення майбутнього ландшафтного парку. 

Втішає те, що активними добровільними помічниками у шляхетній справі  збереження природно-історичної спадщини краю у ході реалізації описаного проекту “Зеленого Світу” виступали молоді учасники Еко-клубу “Ковчег”, очолюваного викладачем  Чортківської гімназії п. Наталією Богданець. Виховання екологічної свідомості – друга , але не менш важлива , аніж власне заповідна справа, мета проекту. Зацікавлену присутність молодих людей на кожному з етапів проекту ми сприймаємо, як передумову виховання екологічної свідомості - органічної частки світогляду цівілізованої людини. Добровільну допомогу наших юних колег – як паростки їхньої майбутньої громадянськості та патріотизму.
На шляху до успіху розпочатої діяльності ще багато роботи і безліч перешкод. Найскладніші з них, мабуть, перешкоди чисто ментального характеру – ситуація, коли до справи збереження природної та історичної спадщини краю і влада і люди ставляться , як до речей другорядних, які можна відкласти “на потім”. Але перший крок до створення ландшафтного парку зроблено. Шлях здолає тай, хто йтиме.

Олександр Степаненко,
ЕГО “Зелений Світ”