Висновок першого заступника директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації В. Л. Мєшковой