Договір № 04/а про співробітництво між ПП «Авінір» та НПП «Гомільшанські ліси»