копія листа Державного управління охорони навколишнього природного се-редовища в Харківській області №05-06-3533 від 17.11.2010 року