Екологічні проблеми в місті Жидачеві вирішувати всією громадою та владою.

Місто Жидачів – районний центр з  12- тисячним населенням , за 60 км від м. Львова  . Монофункціональне місто , спеціалізацію праці економічно активного населення , забезпечення функціонування соціальної інфраструктури , об’єктів життєзабезпечення населення  , в якому визначає одне підприємство – ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” .
       Місто  оточували мальовничі діброви, чисті ріки , озера , а в саме воно було дуже чисте . Але з розвитком паперової промисловості  знищувалось навколишнє середовище і , в результаті , регіон м. Жидачева поступово перетворювався в зону екологічного лиха .Свідченням цього можуть бути такі факти :
- більше ста гектарів земель колись живописних місць є під сміттєзвалищами і відстійниками відходів паперового виробництва, які від неправильної експлуатації постійно самозагоряються та викидають у повітря небезпечні речовини .  У місті існує велика загазованість меркаптаном , який утворюється в результаті целюлозного виробництва (сумарний показник  становить 39) . Третина житлового масиву з досить значною кількістю населення розташована у санітарно-захисній зоні , яка найбільше піддається шкідливому впливу ряду підприємств ;
- основна індивідуальна житлова частина (особливо в промисловій зоні) не каналізована ;
- значно погіршена якість води, , що подається населенню з водозабору, в якій великий вміст заліза у воді ;
- незадовільний стан озер у східній частині міста, в які попадають неочищені дощові стоки  вперемішку з фекальною каналізацією , існує значна   забрудненість  поверхневих вод , що досягла індексу 15, ;
- за рахунок висотної забудови міста зменшилась кількість зелених насаджень , а лісові урочища знищені й перетворені в городні наділи , які надзвичайно забур'янені і  в більшості перетворені у пустирі ;
- через відсутність об'їздної дороги в місті  в результаті роботи автотранспорту  в центральній частині міста  існує перевищення допустимих норм шкідливих речовин .
На забруднення навколишнього середовища впливає сусідство хімічних гігантів Нового Роздолу , Калуша , Миколаєва.
Тривала дія цих факторів  позначилась на стані здоров'я населення : показник  загальної смертності   у розрахунку на 1000 жителів становить 16,02  і є найвищим в області  , а природній убуток  населення у два рази перевищує середньо обласний показник  /7,2/; показник загальної смертності населення є один з найвищих в області , а розповсюдження таких хвороб як злоякісні новоутвори, туберкульоз  - є загрозливим , Власне  на них припадає  85 % усіх випадків  смертності людей .
          Тому стан збереження навколишнього природного середовища в м. Жидачеві  сесією Жидачівської міської ради 05.05.1996 року визнаний незадовільним . На виконання рішення даної сесії “Про екологічну ситуацію і програму екологічного відродження м. Жидачева”  реалізується ряд програм, спрямованих на поліпшення навколишнього середовища . Враховуючи важливість екологічної проблеми   , Жидачівська міська рада своїм рішенням від 21.03.2002 року переглянула попереднє рішення і  прийняла оновлену Програму дій з охорони довкілля в м. Жидачеві на 2002-2007 роки , якою передбачені наступні підпрограми : “Чисте повітря” , “Чиста вода “, “Енергозбереження”, “Стрий – повінь”, “Екологічний моніторинг”, “Інформування громадськості, екоосвіта”. Проте розв'язання екологічної проблеми в місті не має чітко скоординованих дій несе загрозу   перетворення прийнятої  Програми дій  в  популістичне гасло
Складність екологічної ситуації полягає не стільки в її гостроті , скільки у відсутності  реальних механізмів   для її покращення в сучасних умовах, що є наслідком системної екологічної  кризи в державі .  При нинішньому стані   економіки  фактично єдиним джерелом збільшення екологічних інвестицій є врізання і без того мізерних коштів на соціальні програми . Специфікою існуючої ситуації слід вважати досить слабку соціальну реакцію на існуючі екологічні проблеми . Таке явище можна пояснити як низьким рівнем загальної екологічної свідомості населення , так і наявністю складних соціальних проблем , вирішення яких для окремих категорій людей є питанням взагалі фізичного виживання 
Соціологічне опитування, проведене громадською організацією “ЕКО-Довкілля” / м. Жидачів/ ,  дало можливість визнати рівень  розуміння громадою  місцевих екологічних проблем і громадської активності у вирішенні проблем довкілля
На жаль, слід констатувати , що мобілізаційний потенціал громади   стосовно вирішення власних проблем  є надзвичайно низьким , про що свідчать  факти з життя громади , так і результати соціологічного опитування громадської думки  щодо готовності місцевих мешканців  активно впливати на стан життя громади. Громадяни , здебільшого , схильні бачити  причини виникнення екологічних  проблем  у поганій діяльності влади (до 55 %) та у відсутності коштів  (близько 35%), а шляхи вирішення цих проблем , відповідно , -  у зміні  влади  (до 30% й наданні коштів (40%) . При цьому , лише близько 27 % дорослих  мешканців громади висловлюють готовність особисто взяти участь  у розв'язанні актуальних екологічних проблем. Тому можна зробити висновок , що  авторитет громади , як активного та дієвого об'єднання  людей , на сьогодні   майже відсутній , а отже  - відсутній один із найбільш важливих механізмів сталого розвитку суспільства , що поєднує в собі соціальний , економічний  і екологічний аспект .
      Така  ситуація  продовжуватиметься дуже довго , тому для мімізації значної кількості  соціальних проблем  доводиться шукати нові інструменти та нові ресурси.   Без пошуку нових форм організації роботи , скоординованих дій усіх служб міста та громадськості , неможливо сьогодні забезпечити належні умови проживання кожному громадянину міста . 

 

   Громадська організація «ЕКО-Довкілля» за сприяння відділу технічної співпраці Канадського посольства   розпочинає  реалізацію  нового  проекту «Формування засад розвитку місцевих ініціатив з питань охорони довкілля в м.Жидачеві» , що сприяв би забезпеченню екологічно -  комфортнішого життя для мешканців м.Жидачева .

Турченяк  Ярослав