Право громадськості на доступ до екологічної інформації

З „Основних засад розвитку інформаційного суспільства України на 2007-2015 роки” (п. 12 ч. ІІІ „Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні”):
„Сучасний розвиток суспільства, попри всі  здобутки цивілізації, поставив світ, у тому числі й Україну, перед фактом критичного зменшення (вичерпання) природних ресурсів, а також забруднення навколишнього природного середовища. Тому питання охорони довкілля набувають для людства дедалі вагомішого і важливішого значення.
Виконання поставлених завдань може бути забезпечено шляхом «... розширення доступу громадськості до екологічної інформації, своєчасного інформування про результати регіонального екологічного аудиту та екологічного моніторингу, прийняття рішень щодо екологічних проблем і врахування інтересів громадськості при їхньому вирішенні”.

Кожна людина має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Для того, щоб реалізувати це право, міжнародна спільнота визнає за необхідне існування ряду інших прав. Зокрема право громадськості на доступ до екологічної інформації, право брати участь у процесі прийняття рішень з питань довкілля та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Зауважмо, що право на доступ до екологічної інформації (як й інформації загалом) та на участь у прийнятті рішень є базовими елементами демократизації суспільства та прозорості діяльності органів державної влади.

Доступ громади до інформації з питань, що стосуються довкілля, гарантується Орхуською конвенцією, яка ратифікована Україною, а також національним законодавством (Закон України „Про інформацію”). Але на сьогодні існує певний дефіцит екологічної інформації про стан довкілля, правові аспекти природокористування, питань розвитку екологічної освіти та виховання, особливо для населення невеликих міст і сіл, у яких проживає переважна частина населення України. Інша проблема полягає в тому, що інформація, важлива у зв’язку зі станом довкілля конкретного міста чи району, знаходиться в різних організаціях або окремих публікаціях. Вона не зібрана воєдино, і ніякий доступ до центральних бібліотек і державних установ тут не допоможе. Висновок напрошується сам по собі – це створення незалежного регіонального інформаційного центру, орієнтованого на екологічні проблеми. Існуючі центри обміну інформації – районні бібліотечні системи з причин складної економічної ситуації в країні, незадовільного поповнення бібліотечних фондів не в змозі належним способом надавати інформацію з питань  довкілля. Куди ж звертаються люди, котрі хочуть отримати еколого-краєзнавчу інформацію щодо нашого району, зокрема Жидачева, або консультацію, пораду?
Як виявилося, дедалі частіше люди звертаються до ГО „ЕКО-Довкілля”, адже протягом 10 років існування цієї громадської організації нею накопичено чимало цікавих інформаційних матеріалів. Однак, за словами керівника цієї організації Євгенії Турченяк, їх явно недостатньо для зростаючого попиту учнів шкіл і студентів вищих навчальних закладів, особливо тепер, після введення до їхніх програм дисциплін з екології.
Саме до п. Турченяк ми звернулись із запитанням: у чому вбачає завдання „ЕКО-Довкілля” у ситуації інформаційного голоду з питань довкілля у нашому районі?
 - „У розпочинанні нового етапу у своїй діяльності, - відповіла громадський еколог, - спрямованого на активізацію екологічного руху шляхом інформаційного забезпечення населення через розвиток інформаційних мереж в галузі екології, краєзнавства, „зеленого” туризму. В планах організації – реалізувати проект „Зелена бібліотека”. У той час, коли ведеться пошук коштів для передплати друкованих видань та довідкової літератури еколого-краєзнавчого напрямку, громадська організація „ЕКО-Довкілля” свої зусилля спрямувала на інформаційне забезпечення населення, що не потребує фінансових коштів. Завдяки зусиллям професійного програміста Ігоря Цимбалюка вдалось створити веб-сторінку  www.ekodovk.narod.ru, на якій здійснюється постійне накопичування еколого-краєзнавчих матеріалів про Жидачівщину. Вже зараз тут розміщено матеріали, які стосуються екологічної програми нашого району, еколого-краєзнавчих стежок, пам’яток природи району, краєзнавчих матеріалів про Жидачівщину на уроках природознавства, краєзнавчих матеріалів про природу та річкову мережу району, про Піддністрянський сільський парк, публікації про поводження з відходами та ін. У розділі „Новини” протягом двох років накопичується інформація у вигляді прес-релізів, статей.
- А як щодо співпраці з населенням, іншими громадськими організаціями?
- Ми якраз розраховуємо, що учні, вчителі, активні мешканця долучаться до цієї та перспективної діяльності. Думаю, що власна публікація на сайті утверджуватиме громадянську позицію населення до проблем довкілля та суспільства. Свої напрацювання вчителі можуть використовувати як методичні розробки, на які можна посилатися при черговому атестуванні. Напишіть про свою місцевість, опишіть еколого-краєзнавчу стежку у вашому населеному пункті, сформуйте екологічну проблему.
Громадська організація „ЕКО-Довкілля” як переможець конкурсу у 2006 році, оголошеного Міжнародним фондом „Відродження”, має також унікальну можливість розміщувати всі напрацювання у відкритому електронному архіві. Публікації, які здійснила організація протягом 2000-2006 років, розміщені на сайті www.e-archive.org.ua. Жидачівщина, на жаль, досі інформаційно збіднілий регіон і дуже слабо представлена у світовій павутині Інтернету. Тому громадська організація „ЕКО-Довкілля” закликає небайдужих мешканців району до співпраці з питань екології. Вважаю, що чим більше буде таких людей, тим легше буде вирішувати питання захисту екології, довкілля на нашій рідній землі.
 
Районний часопис “Новий час”  №12 від 24 березня 2007року