Втілення засад розвитку місцевих ініціатив по покращенню інформованості сільського населення Жидачівщини через його доступ до інформаційно–електронного простору.

З початку 2009 року на базі екологічного  центру ГО «ЕКО-Довкілля  створена  громадська бібліотека  -  регіональний  центр екологічної та суспільної  інформації.

Кожна людина має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. З метою забезпечення реалізації цього права міжнародна спільнота визнає необхідність існування ряду інших прав. Зокрема, право громадськості на доступ до екологічної інформації, право брати участь у процесі прийняття рішень з питань довкілля та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Право на доступ до екологічної інформації, зокрема, як  інформації загалом, та на участь у прийняті рішень є базовими елементами демократизації суспільства та прозорості діяльності органів державної влади. Тому Україною прийнято ряд нормативно-правових актів, що регулюють засади та механізми реалізації вказаних прав.
 
 Доступ громадян до інформації з питань, що стосуються довкілля, гарантується Орхуською конвенцією, яка ратифікована Україною, а також національним законодавством (Закон України «Про інформацію»). Але на сьогодні існує певний дефіцит екологічної інформації про стан довкілля , правові аспекти природокористування , питань розвитку екологічної освіти та виховання  особливо для населення  невеликих міст та сіл, в яких проживає переважна частина населення України. Інша проблема полягає в тому, що інформація, важлива  в зв’язку з станом довкілля конкретного міста або району, знаходиться в різних організаціях або публікаціях . На сьогодні існує певний дефіцит екологічної інформації про стан довкілля, правові аспекти природокористування, питань розвитку екологічної освіти та виховання, передових навиків землеробства та тваринництва. Вона не зібрана воєдино  і ніякий доступ до центральних бібліотек або державних закладів тут не допоможе. Ці дві  основні  проблеми вирішуються шляхом створення незалежного регіонального  інформаційного центру, орієнтованого на екологічні проблеми. 
 
 З початку 2009 року на базі екологічного  центру ГО «ЕКО-Довкілля  створена  громадська бібліотека  -  регіональний  центр екологічної та суспільної  інформації.
 
Реалізацією проекту « Громадська    бібліотека” (Втілення  засад розвитку місцевих ініціатив по покращенню інформованості сільського населення  Жидачівщини   через його доступ  до  інформаційно–електронного  простору ) ставиться за мету  створити в депресивному сільськогосподарському Жидачівському районі  регіональний  центр екологічної та суспільної  інформації на базі   громадської  організації «ЕКО-Довкілля» для акумулювання різного роду еколого-природничої , а також  суспільно-корисної  інформації регіону  з метою поліпшення доступу до даної інформації  зацікавленого кола осіб у сфері збереження довкілля, сільського зеленого туризму, краєзнавства,  впровадження прогресивних технологій у сферах сільськогосподарського виробництва та утвердження громадянського суспільства.
 
Реалізація проекту стала можливою при підтримці ІСАР “Єднання”, компанії  “STC Investment”, Україна (голова Ради директорів Олег Бахматюк) та Фонду “Charles Stewart Mott Foundation”, США в межах конкурсу проектів “Сільським громадам – гідне буття»
Громадська організація «ЕКО-Довкілля»