Стан дотримання природоохоронного законодавства в Жидачівському районі за 2005 рік

Загальний фонд земель Жидачівського району становить 99,6 тис. га, з них 68,2 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 44,6 тис. га ріллі. За роки земельної реформи структура земель та її екологічний стан в районі суттєво змінилися. Більшість земель с/г призначення передано у приватну власність. Поряд з позитивом, обумовленим змінами форм господарювання та розподілом землі, у землекористуванні помітними стали екологічно небезпечні негативні явища, які погіршують родючість грунтів. Це недотримання сівозмін, недостатнє внесення органічних і мінеральних добрив, розорювання заплав, прибережно-захисних смуг уздовж річок та навколо інших водоймищ. Відзначається значне поширення різних видів деградації земель, водної ерозії, нищення меліоративних систем та підтоплення земель, їх забруднення і засмічення побутовими та іншими відходами, зберіганням заборонених і непридатних до використання пестицидів.  За кошти різних джерел фінансування (ОНПС і проекту Р-169) за 2004-2005 рр. було вивезено з району 37,427 т пестицидів на суму 480 тис. грн.

Проте окремими виконкомами органів місцевого самоврядування надто повільно вживаються передбачені законодавством заходи щодо своєчасної ліквідації несанкціонованих звалищ відходів. Зокрема, це стосується посадових осіб виконкому Жидачівської, Ходорівської міських рад, Журавнівської, Гніздичівської, Новострілищанської селищних рад, Бортниківської, Любшанської, Мельницької, Жирівської сільських рад.

Проблематичним залишається виділення коштів з місцевого бюджету на виготовлення проектної документації та оформлення згідно з чинним законодавством земельних ділянок під сміттєзвалища та скотомогильники в кожному населеному пункті району.

Екологічною інспекцією в Жидачівському районі по земельних ресурсах у 2005 році проведено 25 перевірок, до адміністративної відповідальності притягнуто 8 чол., нараховано штрафів на суму 1042 грн., а також 8 позовів на суму 639 грн. По поводженню з відходами проведено 26 перевірок, до адмінвідповідальності притягнуто 26 чол., сума штрафів становить 734 грн.

Водні ресурси
На території району нараховується 18 великих, середніх та малих річок загальною протяжністю 316,1 км., струмків - протяжністю 134,8 км. загальна площа прибережних смуг складає 1550 га. Ставки та водойми займають площу 740 га.
В районі функціонує 14 об’єктів централізоваваного водопостачання відомчого підпорядкування. З них лише 1 поверхневий водозабір питної води в м. Ходорові (на балансі ДП «Водоканал» м. Ходорів).
Важливою проблемою району є невинесення в натуру (на місцевість) прибережно-захисних смуг водних об’єктів.
Проектна документація щодо встановлення на місцевості водоохоронних зон і прибережно - захисних смуг річок і інших водойм району розроблялась у 80-их роках . За розробленими проектами прибережні захисні смуги на місцевість не були винесені. З часу розроблення наведених проектів відбулися суттєві зміни, обумовлені розбудовою населених пунктів без генеральних планів забудови, змінилися землекористувачі і форми власності на землю. З прийняттям нового Водного Кодексу збільшилась ширина прибережних захисних смуг. Ці проекти потребують суттєвих корегувань з урахуванням ситуації на сьогоднішній день та додаткового виділення коштів (орієнтовна вартість робіт складає 1,5 тис. грн. за 1 га).
До числа проблемних питань з охорони водних ресурсів в районі належить відсутність очисних споруд у м. Ходорові та смт. Журавні.
Окрім цього, в м. Ходорові є дві каналізаційні мережі (дощова та господарсько-побутова). Дощова каналізація та підвідні водоканалізаційні мережі не мають власників, і це призвело до того, що господарсько-побутові стічні води включені в дощову мережу. Держуправління екології та природних ресурсів в Львівській області, знаючи вкрай складну екологічну ситуацію, що склалась у м. Ходорові, прийняло рішення про виділення коштів з державного та місцевого фондів ОНПС для фінансування робіт по реконструкції очисних споруд. На це планується виділити у 2006 р. – 600 тис. грн.
Внаслідок частих проходжень паводкових вод по р. Стрию відбувається значне руйнування правого берега річки в смт. Гніздичеві та підмивання карт полів фільтрації ВАТ „ Кохавинська паперова фабрика» . На сьогодні в аварійному стані знаходяться об’єкти захисту від затоплення повеневими водами р. Свічі в селах Дубравці, Демні, Мельничах, Сулятичах: на р. Стрий -об’єкт захисту смт. Гніздичів, м. Жидачів, розмив правого берега р. Стрий в с. Залісках біля автодороги Стрий - Тернопіль, а також підмив лівого берега р. Дністер в с. Заліски в охоронній зоні автодорожнього моста.
По водних ресурсах екоінспекцією в 2005 році проведено 36 перевірок, до адмінвідповідальності притягнуто 16 чол., сума штрафів складає 1465 грн.

Природо - заповідний фонд району
На території Жидачівського району розташовано 10 заповідних об’єктів загальною площею 1288,9 га. Території заповідних об’єктів не позначені в натурі державними інформаційними щитами та охоронно - межовими знаками й аншлагами, що покликані інформувати населення про заповідний об’єкт та правила поведінки і режиму на його території.
Більшість парків, скверів, земельних ділянок вкритих зеленими насадженнями, практично у всіх населених пунктах району не мають визначених чітких меж на місцевості. Оскільки мережа територій та об’єктів  району з часу останньої інвентаризації (19 років тому) зазнала змін, є невизначеність стосовно меж окремих заповідних об’єктів. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. № 10654/3 до Постанови Верховної Ради України від 12.09.2002 року № 140-4 «Про здійснення державної політики щодо виконання законів України «Про природно-заповідний фонд України» і «Про охорону культурної спадщини» та про дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства стосовно ...об’єктів природно-заповідного фонду назріла нагальна необхідність проведення інвентаризації територій та об’єктів ПЗФ району з уточненням їх площ, меж, з нанесенням їх на планово-картографічні матеріали для уникнення загрози нецільового використання ділянок заповідних територій - самозахватів, змін їх меж і незаконної забудови. За результатами інвентаризації має бути проведена у відповідність до вимог законодавства мережа об’єктів природно-заповідного фонду району.
 

Атмосферне повітря

За статистичними даними валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Жидачівському районі від діяльності підприємств в 2005 році становив 1,4 тис. тонн.
Головним забруднювачем атмосферного повітря в районі є ВАТ «Жидачівський ЦПК», викиди якого становлять 71,4% від загальних обсягів викидів стаціонарними джерелами.
Основні викиди в тому числі і від діяльності ВАТ «ЖЦПК» утворюються від використання та спалювання природних видів палива (сірчистий ангідрид, окисли вуглецю, окисли азоту).
Повітроохоронна робота тут налагоджена. На підприємстві згідно з даними лабораторних досліджень, перевищень встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин та порушень «Правил експлуатації пилогазоочисних установок» в 2004-2005 рр. не виявлено.
До підприємств, які вносять вклад в забруднення атмосферного повітря району відносяться теплоенергетичні підприємства (МКП «Жидачівтеплокомуненерго» - 10 тонн та ДКП «Ходорівтеплокомуненерго» - 3 тонни викидів забруднюючих речовин).
Інші підприємства суттєвого впливу на забруднення атмосферного повітря не дають.
У 2005 році по охороні атмосферного повітря проведено 11 перевірок стаціонарних об’єктів, а також 34 одиниці автотранспорту . До адмінвідповідальності притягнуто 9 чол. Сума штрафів склала 479 грн.
За 2005 рік екологічною інспекцією в районі проведено 142 інспекційні перевірки по дотриманню вимог природоохоронного законодавства. За результатами перевірок до адмінвідповідальності притягнуто 60 осіб (на суму 3,80 тис. грн.) та нараховано 16 позовів на загальну суму 8966 тис. грн.
Програма екологічного розвитку Жидачівського району затверджена рішенням Жидачівської районної ради від 10.04.2003р. № 92, проте даною програмою не передбачено фінансування природоохоронних заходів і тому вона не виконується.

 

Ю. Яшин,
начальник екологічної інспекції в Жидачівському районі.