Атмосферне повітря України

Напружена екологічна  ситуація  у  багатьох  районах і містах країни свідчить про те,  що незважаючи на посилення останнім часом уваги до цих питань і значні витрати на їх вирішення, вжиті заходи не досить ефективні і не зумовлюють змін у тенденції  погіршення стану довкілля. Структура промислового виробництва, що склалася в Україні, пов'язана  з розвитком енергетичної, гірничо-металургійної, вугледобувної,  хімічної та машинобудівної промисловості і характеризується інтенсивним споживанням  енергії, сировинних, водних  і  земельних  ресурсів, а також збільшенням навантаження на довкілля. В Україні в 1996 році було викинуто в атмосферу близько 6,34 млн.тонн забруднюючих речовин, в тому числі 4,76 млн.тонн - зі стаціонарних  джерел,  1,58  млн.тонн  -  з пересувних.  За  період  1992  - 1996 рр. загальний обсяг викиду забруднюючих  речовин   в   атмосферне повітря скоротився зі стаціонарних  джерел на 45 %, з пересувних - на 12 %. Останні викидають 85 %  свинцю, 49 % окису вуглецю та 31 відсоток вуглеводнів. З галузей промисловості   найбільше забруднюють атмосферу енергетика (32  відсотки),  металургія  (27 %),  вугільна промисловість (23 %). Україна займає восьме місце в світі як емітер СО2  в енергетичній галузі, її частка становить 2,35 відсотка загальносвітових викидів цієї речовини енергетикою.

 

Підготувала Бойчук Ірина еко-група "Ми разом" Калуш,
за матеріалами "Екологічна експертиза" Андрейцев Ю.